fbpx

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. jako asystent w wydziale gospodarczym Sądu Okręgowego

w Warszawie, a od trzech lat współpracuje z Klientami w zakresie bieżącej obsługi spółek, w sprawach

z zakresu odpowiedzialności majątkowej i karnej członków zarządu

i sporów korporacyjnych.

Projekty

  • opinie prawne z zakresu zasad zarządu majątkiem dłużnika w restrukturyzacji,
  • sporządzanie memorandów w zakresie prawno-podatkowym,
  • przygotowywanie procesu konsolidacji spółek z grupy kapitałowej z udziałem zagranicznego inwestora,
  • doradztwo w sporach gospodarczych na etapie przedsądowym i sądowym,
  • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców.

Specjalizacje

  • spory korporacyjne
  • restrukturyzacja przedsiębiorstw
  • spory cywilne i gospodarcze ze szczególnym naciskiem na spory wynikające z prowadzenia robót budowalnych

Znajomość języków

  • angielski
=