24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

Aleksandra Polek


Wspieram zespół Kancelarii w sprawach z zakresu obsługi spółek oraz sporów korporacyjnych.

Aleksandra posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi spółek oraz egzekucji wierzytelności. Wśród jej zainteresowań zawodowych leżą zagadnienia z zakresu procedury cywilnej oraz prawa handlowego.

Aplikantka adwokacka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywa od drugiego roku studiów.