fbpx
       

„Czy wierzytelności wierzyciela osobistego zabezpieczonego rzeczowo należy regulować w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?” – artykuł r.pr Wojciecha Bokiny i adw. Aleksandry Bobińskiej w „Doradcy Restrukturyzacyjnym”

W najnowszym wydaniu „Doradcy restrukturyzacyjnego” pojawił się artykuł autorstwa prawników Kancelarii r. pr Wojciecha Bokiny i adw. Aleksandry Bobińskiej, który odpowiada na zawarte w tytule publikacji pytanie: Czy wierzytelności wierzyciela osobistego zabezpieczonego rzeczowo należy regulować w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego? Dotyczy on kwestii bardzo ważnej dla praktyki i różnie intepretowanej przez sądy, a piśmiennictwo dotychczas nie zgłębiało tej kwestii.

Zagadnienie zaspokajania zobowiązań osobistych dłużnika zabezpieczonych rzeczowo w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego nie zostało wprost uregulowane przez ustawodawcę. Jednocześnie kwestia ta nie została szczegółowo omówiona przez doktrynę. Zagadnienie to nie jest również jednolicie interpretowane w orzecznictwie sądowym. Z praktyki autorów – Wojciecha Bokiny i Aleksandry Bobińskiej, znane są różne podejścia sędziów nawet w tym samym wydziale sądu restrukturyzacyjnego. Jednocześnie specyfika tych postępowań powoduje, że uzasadnienia konkretnego stanowiska zazwyczaj nie znajdziemy w uzasadnieniu o zatwierdzeniu układu czy w rozstrzygnięciu sądu II instancji w tym przedmiocie, a z tego względu, że nie zawsze dochodzi do złożenia wniosku o uzasadnienie w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Zachęcamy do lektury!

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..