fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

Jestem aplikantką radcowską

z doświadczeniem w doradztwie

z obszaru energetyki, ochrony środowiska oraz nieruchomości,

a także przy negocjowaniu i zawieraniu umów.

Projekty

Brała udział w projektach dotyczących działalności w sektorze budowlanym, energetycznym oraz przemysłowym, m.in.:

 

 • badania due diligence projektów OZE,
 • procesy inwestycyjne biogazowni rolniczych,
 • procesy inwestycyjne farm fotowoltaicznych
 • analizy otoczenia regulacyjnego dla magazynów energii,
 • analizy otoczenia regulacyjnego dla klastrów energii i spółdzielni energetycznych,

 • postępowania w przedmiocie wydawania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
 • kwestie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • zagadnienia gospodarki odpadami,
 • pozwolenia emisyjne i kontrola standardów emisji,
 • szkolenia z zakresu energii elektrycznej, gazu i ciepła.

Rozwiń

Specjalizacje

 • ochrona środowiska
 • energetyka
 • OZE
 • infrastruktura i zakłady przemysłowe

Znajomość języków

 • angielski
 • francuski
=