24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

Hanna Szczepańska


Moje zainteresowania zawodowe oscylują w kręgu prawa cywilnego, prawa procesowego oraz prawa unijnego.

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zbiera od I roku studiów pracując w renomowanych, warszawskich kancelariach prawnych.