fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

W bieżącej pracy wspieram Kancelarię przede wszystkim w sprawach

z zakresu prawa karnego oraz sporów korporacyjnych.

Projekty

  • przeciwdziałanie próbie wrogiego przejęcia spółki prowadzonej przez Klienta, w tym wsparcie w wynikłych wskutek niego postępowaniach karnych,
  • wsparcie Klienta w zakresie zaskarżania postanowień prokuratora obejmujących m. in. przeszukanie, zatrzymanie dowodów rzeczowych, zwolnienie z tajemnicy zawodowej i blokadę środków na rachunku bankowym,
  • pomoc Klientowi będącemu zagraniczną spółką w odzyskaniu środków pieniężnych wysłanych na niewłaściwy rachunek bankowy wskutek oszustwa typu „man in the middle”,
  • wsparcie w obronie Klienta podejrzanego o czyn stanowiący m. in. przejaw nieuczciwej konkurencji i naruszenie prawa własności przemysłowej – sprawa zakończyła się zredukowaniem zarzutów do naruszenia dwóch przepisów i umorzeniem postępowania,
  • przygotowanie szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Specjalizacje

  • white-collar crime
  • postępowania karne
  • spory korporacyjne

Znajomość języków

  • angielski
=