Krzysztof Olechno


Specjalizuję się w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Reprezentuję podmioty dotknięte niewypłacalnością, syndyków, jak również wierzycieli. W obszarze mojej praktyki zawodowej znajduje się także prawo procesowe.

Krzysztof posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, które zdobywał podczas pracy w biurze syndyka, biorąc udział w największych i najbardziej skomplikowanych postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych w kraju. Reprezentuje zarówno niewypłacalnych dłużników, jak też i wierzycieli, dbając o maksymalne zabezpieczenie interesów reprezentowanej strony.

 

W trakcie swojej kariery zawodowej świadczył także bieżącą obsługę prawną na rzecz m.in. państwowej spółki z sektora rolno-spożywczego, czy też jednej z największych warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. Prowadził skomplikowane spory sądowe, występując przed sądami na terenie całego kraju.

Krzysztof jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Z wyróżnieniem złożył egzamin wstępny na aplikację radcowską. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.