24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560


Jestem adwokatem, specjalizuję się w obsłudze korporacyjnej, sporach sądowych i korporacyjnych oraz negocjacjach handlowych. W obszarze moich zainteresowań zawodowych znajdują się także prawo spółek i postępowania cywilne.

W swojej dotychczasowej praktyce Maciej prowadził liczne postępowania sporne reprezentując Klientów w sprawach związanych z ich bieżącą działalnością, w szczególności w kwestiach związanych z odzyskiwaniem należności.

Maciej posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów korporacyjnych oraz sporów sądowych, włączając w to specyfikę procesów karnych – przestępczość zorganizowaną oraz white-collar crime. Doradzał także Klientom indywidualnym w sprawach karnych i rodzinnych. Przeprowadzał liczne badania prawne, w szczególności dotyczące kwestii korporacyjnych i compliance.

Był członkiem zespołów przeprowadzających badania due diligence dla podmiotów z branży energetycznej, farmacji, retail, ubezpieczeń oraz dla przemysłu. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.