fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

W mojej praktyce szukam balansu między interesami przedsiębiorców, a wymaganiami prawa ochrony środowiska i energetycznego, by stale dostarczać Klientom rozwiązania innowacyjne i zmniejszające negatywne oddziaływanie na klimat.

Projekty

 • Kompleksowa obsługa badań due diligence i transakcji obejmujących budynki magazynowe, biuro we i komercyjne w całej Polsce;
 • Doradztwo prawne i bieżąca obsługa przedsiębiorstw sektora przemysłowego i energetycznego w zakresie compliance środowiskowego, przede wszystkim obejmującego kwestię zanieczyszczeń powierzchni ziemi, emisji przemysłowych i gospodarki odpadami;
 • Badanie prawne i obsługa transakcji nabycia farm fotowoltaicznych na rzecz dewelopera oraz wsparcie przy bieżącej działalności tych farm;
 • Bieżące doradztwo w zakresie najmu powierzchni biurowych i magazynowych oraz zarządzania budynkami biurowym;
 • Reprezentacja spółki z sektora przemysłowego w postępowaniu dotyczącym ograniczenia działalności wytwórczej spółki z powodu emisji zapachowych, w tym uczestniczenie w arbitrażu międzynarodowym oraz mediacjach z lokalną społecznością i organizacjami ekologicznymi;
 • Analizy regulacyjne i badania prawne z pogranicza prawa ochrony środowiska i OZE

Specjalizacje

 • Prawo ochrony środowiska i przyrody

 • Energetyka i zasoby naturalne

 • Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne

 • Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne

Znajomość języków

 • angielski
 • hiszpański
=