fbpx
       

W Kancelarii odpowiadam za projekty infrastrukturalne. Najczęściej reprezentuję Klientów związanych z energetyką, branżą budowlaną oraz operatorów zakładów przemysłowych.

Projekty

 • Analizy otoczenia prawnego magazynów energii, spółdzielni energetycznych i klastrów energii,
 • Raporty z badania due diligence projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych,
 • Analizy regulacyjne dotyczące cPPA,
 • Analizy otoczenia prawnego biogazowni i biometanowni,
 • Bieżące doradztwo dla sektora energetycznego, sektora przemysłowego, sektora kolejowego,
 • Doradztwo z zakresu polityki zamówień i PZP,
 • Sukces w zakresie zatrzymania bezprawnie podwyższonych cen energii

Publikacje

 • Porzeżyńska, J. Sakławski (red.), Ustawa o efektywności energetycznej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021

Specjalizacje

 • Energetyka
 • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
 • Proces inwestycyjno-budowlany
 • Kolejnictwo
 • Polityka zamówieniowa i PZP

Znajomość języków

 • angielski
=