fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

Energetyka i infrastruktura

Rozumiemy finansowe, polityczne i regulacyjne wyzwania stojące przed branżą energetyczną. Dążymy do tego, by przeszkody prawne nie stanęły na drodze realizacji projektów kształtujących przyszłość w tym sektorze – dr Magdalena Porzeżyńska.

Energetyka

Jesteśmy Kancelarią, która na co dzień obsługuje firmy w zakresie prawa energetycznego. Znamy dogłębnie problemy i wyzwania z jakimi mierzy się branża. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii to obecnie istotne czynniki kształtujące realia sektora energetycznego. Biznes zmaga się z wyzwaniami, jakimi są utrzymanie stabilności cen energii oraz konieczność inwestycji w jej czystsze źródła. Na sytuację wpływają także rosnące ceny paliw kopalnych, ograniczone zasoby oraz częste zmiany w obszarze regulacyjnym. Nasza wiedza w zakresie energetyki konwencjonalnej i OZE, znajomość ustawodawstwa z zakresu prawa energetycznego pozwala nam na szerokie spojrzenie na branżę i otwiera na innowacyjne rozwiązania. Bogate doświadczenie zespołu w prowadzeniu projektów z zakresu obszarów regulacyjnych, kwestii spornych czy inwestycyjnych zapewnia kompleksową obsługę prawną sektora energetycznego, a tym samym sprawną realizację celów biznesowych każdego Klienta, zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, kogeneracyjnej, ciepłowniczej, gazowej czy paliw płynnych.

Infrastruktura 

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, w tym w szczególności w zakresie projektów infrastrukturalnych. Doradzamy w sprawach związanych z przygotowaniem inwestycji, takich jak uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, negocjacje umów związanych z realizacją inwestycji czy udział w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, bądź przygotowanie takiego postępowania. Świadczymy także usługi bieżącego doradztwa prawnego na etapie realizacji inwestycji infrastrukturalnej oraz reprezentujemy Klientów we wszelkich sporach powstałych w tym zakresie. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie identyfikować obszary ryzyka związanego z realizacją inwestycji, aby móc je minimalizować.

Nasi Klienci to:

 • przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, ciepłem  oraz gazem
 • operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych
 • odbiorcy energochłonni i przemysłowi, w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej, gazu lub ciepła
 • wytwórcy energii
 • podmioty prowadzące działalność w sektorze paliw oraz biopaliw, w tym podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikow
 • spółki wydobywcze ropy naftowej i gazu
 • dostawcy technologii dla energetyki
 • spółki działające w sektorze elektromobilności
 • startupy pracujące nad rozwiązaniami dla branży energetycznej

Zakres usług:

 • Doradztwo regulacyjne, korporacyjne i kontraktowe.
 • Prowadzenie negocjacji oraz sporów z organami regulacyjnymi lub innymi przedsiębiorstwami z branży energetycznej.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii prawnych w obszarze prawa energetycznego na temat wpływu otoczenia regulacyjnego na działalność przedsiębiorstw energetycznych.
 • Reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Doradztwo i wsparcie w procesie pozyskania koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń we wszelkich aspektach działalności dotyczącej energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła oraz paliw płynnych, a także doradztwo w uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych.
 • Pełne doradztwo przy zawieraniu umów typu corporate PPA, zarówno w modelu wirtualnym, jak i fizycznej dostawy.
 • Kompleksowe wsparcie klientów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji zarówno w instalacje wytwórcze jak i w sieci gazowe i elektroenergetyczne, w tym współpraca z inwestorem w procesie pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, przygotowywanie umów o generalne wykonawstwo, a także wsparcie prawne w procedurze zamówieniowej.
 • Kompleksowe usługi prawne dla odbiorców energochłonnych w zakresie m.in. uzyskania i utrzymania statusu odbiorcy przemysłowego, uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z akcyzy od energii elektrycznej, optymalizacji kosztów energii, gazu lub ciepła oraz efektywności energetycznej.
 • Prowadzenie dedykowanych szkoleń dla podmiotów działających w sektorze energetyczno-paliwowym w zakresie wybranych przez Klienta zagadnień związanych z prowadzoną działalnością.

Zrealizowane działania:

 • Uzyskanie kilkunastu koncesji na prowadzenie działalności w sektorze energetyczno-paliwowym, w tym koncesji na obrót energią elektryczną, obrót gazem ziemnym (krajowy i zagraniczny), wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE i instalacji kogeneracyjnej, obrót paliwami ciekłymi i inne.
 • Obsługa prawna procesów inwestycyjnych instalacji OZE oraz przygotowanie projektów do aukcji.
 • Reprezentowanie Klientów w szeregu postępowań przed Prezesem URE oraz SOKIK w sprawach nałożenia kar pieniężnych.
 • Obsługa projektu biogazowni rolniczej oraz przeprowadzenie analiz prawnych w zakresie produkcji biometanu.
 • Opiniowanie i przygotowywanie umów na sprzedaż gwarancji pochodzenia.
 • Kompleksowe przygotowanie spółki obrotu do wejścia na rynek – reprezentowanie Klienta w procesie uzyskiwania członkostwa na TGE i IRGIT, negocjowanie umowy z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie, negocjowanie umowy z PSE oraz kilkunastoma operatorami systemów dystrybucyjnych.
 • Analiza otoczenia regulacyjnego do powstania spółdzielni energetycznej oraz przygotowanie projektu statutu spółdzielni energetycznej.
 • Doradztwo w procesie uzyskiwania tzw. białych certyfikatów na projekt z zakresu efektywności energetycznej o wartości ponad 8 mln euro dla klienta z branży spożywczej.
 • Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej zgodności projektu tzw. ustawy antywiatrakowej z regulacjami UE dotyczącymi funkcjonowania OZE i dopuszczalności pomocy publicznej.
 • Reprezentacja przedsiębiorcy z sektora energetyki wiatrowej w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz KE.
 • Przygotowanie analiz due diligence dla projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej, w tym na potrzeby uzyskania finansowania.
 • Doradztwo w procesie połączenia trzech operatorów farm wiatrowych w jeden podmiot ze wspólnym punktem przyłączenia.
 • Przygotowanie analizy prawo-podatkowej dotyczącej możliwości zbycia spółki posiadającej farmy wiatrowe w ramach procedury tzw. przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa (prepack) uwzględniającej uzyskanego przez spółkę wsparcia z funduszy UE, a także aktualizacji księgowej i jej aktywów.
 • Doradztwo bieżące w procesach związanych z rozbudową infrastruktury tankowania CNG.
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach przed Prezesem URE oraz przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z podwyższeniem cen energii.
 • Bieżące doradztwo inwestycyjne na rzecz jednego z największych operatorów sieci dystrybucyjnej gazu.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k..

Użycie przycisku „Zapisz się!” oznacza zgodę na otrzymywanie od Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 60 (dalej jako: „Kancelaria”) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w powyższym polu newslettera zawierającego ofertę Kancelarii. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą mailową. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.