fbpx
       

Jestem adwokatem ze szczególnym doświadczeniem

w obszarze pomocy publicznej

i dofinansowań unijnych.

Doradzam na każdym etapie związanym aplikowaniem o środki

i wykorzystywaniem już otrzymanego wsparcia –  weryfikując prawidłowość procedury wyboru wniosków, poprzez realizacje projektów i ich rozliczanie, jak również w trakcie okresu trwałości. Z sukcesem reprezentowałam Klientów Kancelarii w sprawach dotyczących negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie, w postępowaniach zwrotowych na etapach administracyjnym i sądowym oraz z zakresu odpowiedzialności członków zarządu, a także w sprawach cywilnych związanych z dochodzeniem odszkodowania z tytułu nieotrzymanej lub zwróconej dotacji, jak również bezpodstawnego rozwiązania umów o dofinansowanie. Jestem współautorką opinii prawnych, artykułów i publikacji naukowych z zakresu finansowania publicznego.

Projekty

 • wsparcie Klienta Kancelarii przy postępowaniu w sprawie uniknięcia zwrotu dofinansowania w wysokości ponad 8 mln złotych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu rzekomych nieprawidłowości w toku przeprowadzania zamówień w ramach projektu,
 • wsparcie Klienta Kancelarii w postępowaniu sądowym w związku z negatywną oceną projektu o wartości ponad 1,5 mln złotych aplikującego o wsparcie w ramach konkursu mającego na celu wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię COVID-19 zakończone korzystnym dla Klienta, prawomocnym wyrokiem,
 • reprezentowanie Klienta Kancelarii w postępowaniu o uchylenie decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nakładającej obowiązek zwrotu pobranych środków, zakończone prawomocnym wyrokiem korzystnym dla Klienta,

 • doradztwo z zakresu skutków przejęcia 100% udziałów innej spółki przez przedsiębiorcę będącego beneficjentem środków unijnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i potencjalnej możliwości utraty statusu MŚP,
 • wsparcie Klienta Kancelarii w postępowaniu z instytucją udzielającą dofinansowania w sprawie zmian w umowie o dofinansowanie, w tym przedłużenia okresu realizacji projektu dot. innowacyjnych produktów branży transportowej,
 • doradztwo dla beneficjenta międzynarodowego programu wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorców w ramach działalności B+R w zakresie zmian w umowie  konsorcjum,
 • wsparcie Klienta Kancelarii w zakresie nieosiągnięcia zakładanych pierwotnie rezultatów projektu badawczo-rozwojowego, a w konsekwencji pozyskanie zgody na zmianę celów i wskaźników wobec konieczności dopasowania inwestycji do aktualnych warunków gospodarczych,
 • wsparcie Klienta Kancelarii w sprawie o bezpodstawne rozwiązanie umowy o dofinansowanie i konieczność dochodzenia odszkodowania z tego tytułu,
 • doradztwo w zakresie prawidłowego przeprowadzenia zamówień w ramach projektu w oparciu o zasadę konkurencyjności.

 

Rozwiń

Publikacje

 • „Ustawa o efektywności energetycznej. Komentarz.” pod red. dr Magdaleny Porzeżyńskiej i Jana Sakławskiego (wyd. Beck, Warszawa, 2020 r.)
 • Efektywność procedur zwrotu środków unijnych – raport, pod. red. K. Brysiewicz, M. Porzeżyńska, R. Poździk, 2021, https://bbs-legal.pl/raport-ue/
 • „Wpływ pandemii COVID-19 na realizację i rozliczanie projektów unijnych” – Europejski Przegląd Sądowy nr 1/2022

Specjalizacje

 • środki unijne i pomoc publiczna
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo administracyjne
 • postępowanie cywilne
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo gospodarcze

Znajomość języków

 • angielski
 • francuski
=