fbpx
       

Prawo podatkowe

Dzięki naszym działaniom Klienci mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo podatkowe oraz zminimalizować koszty prowadzonej działalności poprzez dobranie najbardziej optymalnych struktur podatkowych dla uzyskiwanych dochodów – Krzysztof Brysiewicz.

Każda decyzja gospodarcza podejmowana przez przedsiębiorcę może nieść za sobą skutki podatkowe, dlatego tak ważne jest, aby oprócz konsultacji o charakterze księgowym, podejmować kroki biznesowe w oparciu o plan opracowany we współpracy z działem prawnym oraz podatkowym.

Wyczucie biznesowe oraz różnorodne doświadczenie naszego zespołu pozwala nam wyjść poza schematy i zaoferować kompleksową pomoc w zakresie prawa podatkowego. Prowadzimy obsługę prawną w zakresie podatków dochodowych, VAT, czynności cywilnoprawnych, nieruchomości dla przedsiębiorców działających na rynkach polskim oraz międzynarodowym. Reprezentujemy Klientów w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych, postępowań podatkowych/celno-skarbowych i przed sądami administracyjnymi.

Nasi Klienci to:

 • przedsiębiorstwa działające na rynku polskim oraz międzynarodowym,
 • przedsiębiorstwa korzystające z dofinansowania ze środków unijnych,
 • przedsiębiorstwa operujące w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) oraz na podstawie decyzji o wsparciu,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres usług:

 • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT, CIT, PIT, PCC, podatku od nieruchomości.
 • Audyt podatkowy przedsiębiorstwa wraz z oceną ryzyka podatkowego.
 • Sporządzanie projektów umów, opinii podatkowych.
 • Weryfikacja umów pod kątem ryzyka podatkowego.
 • Przygotowywanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego w imieniu podatnika.
 • Reprezentacja podatnika przed organami administracji skarbowej w trakcie kontroli podatkowych/celno-skarbowych, postępowań podatkowych/celno-skarbowych, jak również przed sądami administracyjnymi w trakcie postępowań sądowo-administracyjnych.
 • Wsparcie w zakresie wdrożenia ulgi badawczo-rozwojowej w CIT/PIT.
 • Wsparcie w zakresie wdrożenia ulgi technologicznej IP Box w podatku CIT/PIT w zakresie skomercjalizowanej własności intelektualnej.
 • Identyfikacja obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR).
 • Raportowanie schematów podatkowych w imieniu podatnika (MDR).
 • Ocena kwalifikowalności VAT oraz rozliczenia zwrotów w projektach współfinansowanych ze środków unijnych.
 • Restrukturyzacja zobowiązań podatkowych, pozyskiwanie i rozliczanie dostępnych ulg i zwolnień podatkowych.
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz ochrona podatników przed odpowiedzialnością karno-skarbową.
 • Kompleksowa obsługa przy pozyskiwaniu decyzji o wsparciu.
 • Ocena obowiązków dokumentacyjnych, jak również ryzyka podatkowego w transakcjach wewnątrzgrupowych.
 • Weryfikacja rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz nadzór nad procesem tworzenia dokumentacji podatkowej.

Zrealizowane działania:

 • Sporządzenie kompleksowej opinii prawnej z zakresu kwalifikowalności podatku VAT w indywidualnym projekcie dotyczącym modernizacji infrastruktury portowej.
 • Przygotowanie struktury rozliczeń podatku VAT w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej.
 • Analizy prawno-podatkowe struktur transakcji share i asset deal.
 • Prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego podatku od nieruchomości po wprowadzeniu przepisów tzw. ustawy antywiatrakowej dla operatorów farm wiatrakowych.
 • Wsparcie przedsiębiorców w pozyskaniu ulg i zwolnień podatkowych (CIT/PIT) w ramach specjalnych stref ekonomicznych.
 • Reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu o pomoc publiczną de minimis w związku z egzekucją administracyjną z tytułu zobowiązań w podatku VAT.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..