fbpx
       

Spory korporacyjne

Spory korporacyjne to najbardziej dynamiczna dziedzina prawa procesowego, w której najmniejszy błąd może mieć poważne konsekwencje. Podstawą skutecznych działań jest doświadczenie, właściwie opracowana strategia oraz szybkość reakcji. Nasz zespół posiada te kompetencje, co pozwala nam reprezentować Klientów w złożonych, niejednokrotnie precedensowych sporach - Krzysztof Brysiewicz.

Uczestniczyliśmy w największych sporach korporacyjnych w Polsce. Reprezentowaliśmy zarówno spółki osobowe, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne w tym spółki notowane na giełdzie. Nasz zespół składa się z prawników procesowych, jak również ekspertów w obszarach rynku kapitałowego oraz prawa spółek, co umożliwia stworzenie skutecznej strategii oraz realizację postępowania zgodnie z celami klienta. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak obszar funkcjonowania spółki, przedmiot sporu czy struktura zarządcza i relacje pomiędzy wspólnikami, bądź akcjonariuszami.

Nasi Klienci to:

 • spółki osobowe,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki publiczne notowane na giełdzie,
 • akcjonariusze (większościowi i mniejszościowi),
 • członkowie zarządów oraz rad nadzorczych.

Zakres usług:

 • Analiza sytuacji i opracowanie strategii prowadzenia sporu.
 • Kompleksowa obsługa spółek handlowych, w tym spółek publicznych, dotycząca przygotowania oraz prowadzenia walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników oraz reprezentacja akcjonariuszy/wspólników podczas tych spotkań.
 • Prowadzenie sporów korporacyjnych dotyczących:
  • Ustalenia nieistnienia.
  • Stwierdzenia nieważności.
  • Uchylenia uchwał organów spółek handlowych: zmian statutu, umowy spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, przyznania uprawnień osobistych akcjonariuszom, bądź wspólnikom, udzielenia zgód korporacyjnych, zmian personalnych w organach spółek.
  • Ustalenia nieważności akcji, ustalenia uchwał negatywnych, zakresu uprawnienia określonych akcjonariuszy, bądź wspólników.
 • Reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających.
 • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami rejestrowymi.
 • Prowadzenie sporów w spółkach osobowych dotyczących pozbawienia wspólników prawa reprezentacji spółki oraz prowadzenia spraw spółki.
 • Prowadzenie sporów dotyczących wyłączenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, rozwiązania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, winkulacji akcji i udziałów.
 • Prowadzenie sporów dotyczących spółek publicznych: zawarcia nienotyfikowanego porozumienia i utraty praw głosu związanych z tzw. delistingiem i ustaleniem wartości godziwej akcji, wypłatami dywidendy dla akcjonariuszy.

Zrealizowane działania:

 • Obrona grupy kapitałowej przed wrogim przejęciem przez wspólnika posiadającego 50% akcji i udziałów w spółkach zakończona przejęciem grupy kapitałowej przez reprezentowanego klienta.
 • Skuteczna obrona spółki publicznej przed szantażem korporacyjnym i wrogim przejęciem spółki przez jednego z akcjonariuszy w oparciu o przepisy dotyczące utraty prawa głosu w spółkach publicznych.
 • Skuteczna obrona spółki publicznej w konflikcie z akcjonariuszem większościowym zakończona ugodą, w wyniku której akcjonariusz większościowy sprzedał akcje.
 • Skuteczna obrona spółki publicznej związana z „zajazdem korporacyjnym” części akcjonariuszy spółki i równoczesnym odbyciem dwóch równoległych „walnych zgromadzeń”.
 • Zakończona pozytywnym rezultatem obrona spółek publicznych przed powołaniem rewidenta ds. szczególnych przez akcjonariusza próbującego wrogo przejąć spółkę oraz akcjonariusza będącego jednocześnie konkurentem spółki publicznej.
 • Doradztwo prawne na rzecz akcjonariusza większościowego w procesie zniesienia dematerializacji akcji spółki z branży spożywczej, w tym obrona przed szantażem korporacyjnym jednego z akcjonariuszy blokujących ww. proces.
 • Zakończone pozytywnym rozstrzygnięciem dla klienta oraz rejestracją połączenia spółek doradztwo prawne w obronie spółki publicznej przed zablokowaniem tego działania.
 • Obrona spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. produkującej materiały ogniotrwałe przed szantażem korporacyjnym polegającym na wstrzymywaniu realizacji podwyższenia kapitału zakładowego, doradztwo prawne przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu walnych zgromadzeń, realizacja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego połączonego z emisją warrantów subskrypcyjnych, która to emisja miała na celu umożliwienie realizacji konsolidacji spółek z sektora.
 • Obrona pracowniczej spółki akcyjnej z sektora budowlanego przed wrogim przejęciem przez konkurencyjną spółkę publiczną notowaną na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Obrona spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działającej w sektorze informatycznym, mediowym i business travel oraz spółek od niej zależnych przed wrogim przejęciem przez spółkę publiczną notowaną na rynku Newconnect zajmującą się inwestycjami w spółki z branży marketingowej.
 • Doradztwo prawne na rzecz akcjonariuszy spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej prowadzącej działalność w zakresie obsługi nieruchomości o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych związane z obroną przed wrogim przejęciem przez jednego z akcjonariuszy.
 • Reprezentowanie spółki będącej jednym z największych regionalnych producentów piwa w Polsce w sprawach związanych z próbami pozbawienia klienta kancelarii – jako akcjonariusza spółki będącej największym krajowym producentem skrobi ziemniaczanej i jej przetworów – prawa poboru i pomniejszenia udziału w kapitale zakładowym, jak też próbami pozbawienia klienta kancelarii możliwości wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami.
 • Przygotowanie i realizacja długoterminowych strategii obrony pracowniczej spółek akcyjnych – producenta wyrobów gumowych oraz przedsiębiorstwa zielarskiego – przed wrogim przejęciem przez konkurencyjną spółkę akcyjną, doradztwo przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu walnych zgromadzeń, uchwalaniu programów skupów akcji własnych oraz zmianach statutu spółki, które to zmiany miały na celu wzmocnienie akcjonariatu pracowniczego w spółce oraz zagwarantowanie jej pracowniczego charakteru.
 • Reprezentacja wspólników spółek z o.o. w wygranych procesach o wyłączenie wspólników w spółkach z o.o. poprzedzone zabezpieczeniem powództw.
 • Skuteczna obrona wspólników w spółkach osobowych w procesach o pozbawienie praw do reprezentacji spółek.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..