fbpx
       

Wspieram zespół w dziedzinie prawa środków unijnych i pomocy publicznej oraz sporów korporacyjnych.

Projekty

  • obsługa beneficjentów w zakresie procedury odwoławczej od decyzji organów dot. nieprzyznania/zwrotu środków unijnych,
  • renegocjonowanie umów o zamówienia publiczne w związku z wpływem pandemii COVID-19,
  • udział w inwentaryzacjach budowlanych na tle sporu pomiędzy inwestorem a wykonawcą robót budowlanych,
  • raport nt. restrykcji dot. przekraczania granic wewnętrznych UE w trakcie I oraz II fali pandemii COVID-19 przygotowany dla Europosłów będących członkami komisji LIBE.

Specjalizacje

  • prawo środków unijnych
  • prawo pomocy publicznej
  • prawo zamówień publicznych
  • spory korporacyjne

Znajomość języków

  • angielski
=