fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

Jan Karsznicki

=

Wspieram zespół w dziedzinie prawa środków unijnych i pomocy publicznej oraz sporów korporacyjnych.

Janek dotychczasowe doświadczenie zbierał pracując w Parlamencie Europejskim, gdzie asystował przy pracach Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, uczestnicząc w procesie prawotwórczym UE.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił pracę magisterską poświęconą problematyce ścigania handlu ludźmi. Do jego zainteresowań należą przede wszystkim prawo karne oraz prawo humanitarne i ochrona praw człowieka.