fbpx
       

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Postanowienia końcowe
   • We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [katarzyna.jakubowska@bbs-legal.pl].
   • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, t.j.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, t.j.).
   • BBS zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z chwilą umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie internetowej lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu wskazanym na Stronie internetowej.
    1. Informacje ogólne
     • Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) (dalej jako: „Regulamin”).
     • Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu informacyjnego prowadzonego przez Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k. (dalej jako: „BBS”), na który składa się oficjalna strona internetowa oraz blogi tematyczne (łącznie dalej jako: „Strona internetowa”).
    2. Zasady korzystania ze Strony internetowej
     • Korzystanie ze Strony internetowej jest nieodpłatne oraz dobrowolne dla wszystkich jej Użytkowników korzystających z sieci Internet.
     • Korzystanie ze Strony internetowej oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
     • Korzystanie ze Strony internetowej wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz dowolnej przeglądarki internetowej.
    3. Obowiązki Użytkowników Strony internetowej
     • Użytkownicy Strony internetowej zobowiązani są do korzystania z niej w sposób zgodny z Regulaminem, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
     • Użytkownicy Strony internetowej nie są uprawnieni, w szczególności do rozpowszechniania nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści znajdujących się na Stronie internetowej, ingerowania w działanie Strony internetowej, w tym zmieniania jej kodu źródłowego oraz zamieszczania wirusów, trojanów i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony internetowej.
    4. Newsletter
     • Newsletter polega na przesyłania dla zainteresowanych Użytkowników Strony internetowej eksperckich komentarzy oraz informacji prawnych autorstwa pracowników oraz współpracowników BBS (dalej jako: „Newsletter”).
     • Na Newsletter można zapisać się poprzez podanie danych wymaganych w formularzu Newslettera oraz potwierdzenie zapisu poprzez kliknięcie właściwego linku znajdującego się w przesłanej wiadomości e-mail do zainteresowanych Użytkowników Strony internetowej.
     • W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania Newsletteru poprzez kliknięcie właściwego linku o rezygnacji znajdującego się na każdej wiadomości e-mail Newslettera lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [katarzyna.jakubowska@bbs-legal.pl].
    5. Dane osobowe
     • Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest: Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000689071, NIP: 5242837129, REGON: 367976544.
     • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności [LINK].
    6. Reklamacje
     • BBS dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony internetowej. Użytkownik Strony internetowej ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony internetowej pod adresem e-mail: [katarzyna.jakubowska@bbs-legal.pl] (dalej jako: „Reklamacje”).
     • Reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika Strony internetowej, umożliwiające przekazanie przez BBS odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika Strony internetowej.
     • BBS może poprosić Użytkownika Strony internetowej o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
     • Odpowiedzi na Reklamację, BBS udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.
     • Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony internetowej. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony internetowej ze względu na jej modernizację. BBS nie ponosi wówczas odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony internetowej spowodowane ze wskazanych w zdaniu poprzednim przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od BBS.
    7. Pliki cookies
     • Strona internetowa gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. BBS informuje, iż pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkowników Strony internetowej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
      • dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji jej Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony internetowej i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
      • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony internetowej korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
      • utrzymania sesji Użytkownika Strony internetowej.
     • W ramach Strony internetowej, stosowane są następuje rodzaje plików cookies:
      • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony internetowej; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej;
      • „wydajnościowe” lub „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej przez jej Użytkownika;
      • „marketingowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom Strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
     • Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Strony internetowej) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik Strony internetowej zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Strony internetowej. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z BBS reklamodawców oraz partnerów. BBS informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
     • Użytkownik Strony internetowej, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez BBS informacji o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm). Instrukcje zmiany ustawień cookies dla najpopularniejszych przeglądarek są dostępne pod następującymi linkami:
     • Strona internetowa korzysta z Google Analytics usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (dalej jako: „Google”).
      • Google Analytics używa plików cookies. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania ze Strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez Użytkownika Strony internetowej, do sporządzania raportów na temat aktywności na niej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na Stronie internetowej i korzystaniem z Internetu, dla BBS. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.
      • Celem przetwarzania danych osobowych jest ocena wykorzystania przez Użytkownika Strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na Stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze Strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie BBS.
      • Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Użytkownik Strony internetowej może uniemożliwić przechowywanie plików cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki – jednak, jeśli zostanie dokonane to Użytkownik Strony internetowej może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.
      • Ponadto Użytkownik Strony internetowej może uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookies i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Browser Add On: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl, aby wyłączyć Google Analytics.
     • Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa.
      • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują, m.in. adres IP Użytkownika Strony internetowej, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik Strony internetowej.
      • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
      • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez BBS w celu identyfikacji danego Użytkownika Strony internetowej.
      • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
      • Dzienniki żądań HTTP mogą być używane przez Google Tag Manager. Więcej o polityce prywatności i bezpieczeństwa danych w Google Tag Manager: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=pl

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..