fbpx
       

White-collar crime

To niezwykle skomplikowany i wielowątkowy obszar usług prawnych wymagający sprawnego poruszania się w obrębie wielu dziedzin prawa i znajomości realiów gospodarczych. Naszym priorytetem jest zapewnienie Klientom najwyższej jakości usług w związku z prowadzonymi w ich sprawie postępowaniami – Bartłomiej Pietruszka.

Zespół prawa karnego reprezentuje spółki prawa handlowego, kadrę menedżerską oraz Klientów indywidualnych w toku śledztw prokuratorskich oraz postępowań sądowych. Pojawianie się nowych przepisów karnych ingerujących w najróżniejsze obszary życia gospodarczego stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw i ich zarządów: nie tylko ze względu na dotkliwe sankcje, ale także z uwagi na konieczność niezwłocznego udzielania precyzyjnych informacji na żądanie organów ścigania lub w toku czynności procesowych, takich jak przeszukania, zatrzymania czy przesłuchania.

Niezbędne okazuje się wówczas posiadane przez nas doświadczenie związane z funkcjonowaniem organów ścigania i umiejętność właściwej oceny sytuacji Klienta, istniejącego ryzyka poniesienia odpowiedzialności określonego rodzaju i w konsekwencji umiejętność opracowania właściwego scenariusza, uwzględniającego zagrożenia dla uczestników danej sprawy.

Mając to na uwadze, zawsze działamy zespołowo wspierając się kompetencjami prawników z innych praktyk naszej kancelarii. Jest to niezwykle istotne przy opracowywaniu strategii dotyczącej przestępstw o charakterze gospodarczym, gdyż szeroka pespektywa pozwala na dobór odpowiedniego sposobu działania.

Nasi Klienci to:

 • pracownicy wyższego szczebla menedżerskiego,
 • członkowie zarządu oraz rad nadzorczych spółek,
 • akcjonariusze i udziałowcy spółek kapitałowych,
 • przedsiębiorcy, osoby prawne, w tym spółki kapitałowe, fundacje i in.

Zakres usług:

 • Reprezentacja w postępowaniach karnych na etapie przygotowawczym i jurysdykcyjnym, w tym w szczególności członków zarządu oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych.
 • Pełnienie funkcji obrońcy wobec osób zatrzymanych, podejrzanych, tymczasowo aresztowanych i oskarżonych.
 • Wsparcie w ramach czynności podejmowanych wobec Klientów w postępowaniu przygotowawczym, w tym w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, zatrzymania, czynności dochodzeniowo – śledcze) oraz w komunikacji z organami ścigania.
 • Reprezentacja w postępowaniach karnoskarbowych oraz podatkowych, w tym w ramach powiązanych z nimi innych postępowaniach sądowych.
 • Opracowywanie i wdrażanie scenariuszy postępowania na wypadek zaistnienia ryzyka poniesienia odpowiedzialności prawnej przez Klienta: spółkę, kadrę menedżerską oraz pracowników innego szczebla; także w przypadku zaistnienia rozległych sporów sądowych (korporacyjnych), w ramach których może zaistnieć ryzyko wszczęcia postępowania karnego wobec jego stron i opracowania strategii postępowania.
 • Sporządzanie opinii prawnych i instrukcji z zakresu prawa karnego oraz wsparcie przy gromadzeniu materiału dowodowego w ramach tzw. wewnętrznych dochodzeń.
 • Reprezentacja w szeregu rodzajach spraw karnych gospodarczych: działania na szkodę spółki, przekupstw menedżerskich, przestępstw podatkowych, działania na szkodę wierzycieli, wykorzystywania informacji poufnych, wyłudzeń dotacyjnych, manipulacji instrumentami finansowymi i in.

 

Zrealizowane działania:

 • Skuteczna obrona zarządu przed zarzutami związanymi z działaniem na szkodę spółki polegającym na niegospodarnym zarządzaniu jej aktywami (w tym w zakresie kierowania spółkami zależnymi) w warunkach podejmowania prób wrogiego przejęcia spółki.
 • Przeprowadzenie wewnętrznego audytu i ustalenie osób odpowiedzialnych w zakresie pozyskiwania środków unijnych, a w konsekwencji zabezpieczenie interesów Klienta w postepowaniu związanym z oszustwami dotacyjnymi.
 • Skuteczna obrona zarządu spółki działającej w branży IT przed zarzutami związanymi z przestępnym wyłudzeniem środków publicznych od dużej instytucji państwowej (kilkadziesiąt mln złotych).
 • Reprezentacja Klienta (udziałowca) w procesie dotyczącym wyprowadzania składników majątkowych ze spółki przez zarząd, w tym zabezpieczenie mienia na poczet roszczeń odszkodowawczych.
 • Przeprowadzenie wewnętrznego audytu i zabezpieczenie interesów dużej spółki telekomunikacyjnej związanych z naruszaniem przepisów o ochronie danych osobowych na jej szkodę, w tym zidentyfikowanie potencjalnych sprawców.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..