fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

White-collar crime

To niezwykle skomplikowany i wielowątkowy obszar usług prawnych wymagający sprawnego poruszania się w obrębie wielu dziedzin prawa i znajomości realiów gospodarczych. Naszym priorytetem jest zapewnienie Klientom najwyższej jakości usług w związku z prowadzonymi w ich sprawie postępowaniami – Bartłomiej Pietruszka.

W ramach tej praktyki zajmujemy się złożonymi postępowaniami, często będącymi na styku biznesu oraz polityki. Posiadamy doświadczenie, które pozwala nam przeprowadzić dokładną analizę sytuacji i opracować najskuteczniejszą strategię obrony interesów naszych Klientów. Sprawnie działamy w kryzysowych sytuacjach, dbając również o aspekt wizerunkowy obsługiwanych Klientów.

Nasi Klienci to:

 • pracownicy wyższego szczebla menedżerskiego,
 • członkowie zarządu oraz rad nadzorczych spółek,
 • akcjonariusze i udziałowcy spółek kapitałowych,
 • przedsiębiorcy, osoby prawne, w tym spółki kapitałowe, fundacje i in.

Zakres usług:

 • Reprezentacja w postępowaniach karnych na etapie przygotowawczym i jurysdykcyjnym, w tym w szczególności  członków zarządu oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych.
 • Pełnienie funkcji obrońcy wobec osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych.
 • Reprezentacja w sprawach: niegospodarności zarządu, przekupstw menedżerskich, przestępstw przeciwko wierzycielom, oszustw bankowych, utrudniania dochodzenia roszczeń, nierzetelnego prowadzenia dokumentacji, nadużyć, wykorzystywania informacji poufnych.
 • Wdrażanie mechanizmów prewencyjnych (compliance), zapobiegających nadużyciom w firmach, pozwalających na unikniecie wielu ryzyk związanych z prowadzoną działalnością, w tym sporządzanie opinii prawnych i instrukcji z zakresu prawa karnego oraz wsparcie przy gromadzeniu materiału dowodowego w ramach tzw. wewnętrznych dochodzeń.
 • Doradztwo oraz reprezentacja klientów w procesach dotyczących przestępstw o charakterze finansowym, takich jak: oszustwa dotacyjne, defraudacja, przekupstwo, pranie brudnych pieniędzy, manipulacja instrumentami finansowymi.
 • Wsparcie w ramach czynności podejmowanych wobec klientów w postępowaniu przygotowawczym, w tym w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, zatrzymania, czynności dochodzeniowo – śledcze) oraz w komunikacji z organami ścigania.
 • Reprezentacja w postępowaniach karnoskarbowych, w tym w ramach powiązanych z nimi innych postępowaniach sądowych i podatkowych.

Zrealizowane działania:

 • Skuteczna obrona zarządu przed zarzutami związanymi z działaniem na szkodę spółki polegającym na niegospodarnym zarządzaniu jej aktywami (w tym w zakresie kierowania spółkami zależnymi) w warunkach podejmowania prób wrogiego przejęcia spółki.
 • Przeprowadzenie wewnętrznego audytu i ustalenie osób odpowiedzialnych w zakresie pozyskiwania środków unijnych, a w konsekwencji zabezpieczenie interesów Klienta w postepowaniu związanym z oszustwami dotacyjnymi.
 • Skuteczna obrona zarządu spółki działającej w branży IT przed zarzutami związanymi z przestępnym wyłudzeniem środków publicznych od dużej instytucji państwowej (kilkadziesiąt mln złotych).
 • Reprezentacja Klienta (udziałowca) w procesie dotyczącym wyprowadzania składników majątkowych ze spółki przez zarząd, w tym zabezpieczenie mienia na poczet roszczeń odszkodowawczych.
 • Przeprowadzenie wewnętrznego audytu i zabezpieczenie interesów dużej spółki telekomunikacyjnej związanych z naruszaniem przepisów o ochronie danych osobowych na jej szkodę, w tym zidentyfikowanie potencjalnych sprawców.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k..

Użycie przycisku „Zapisz się!” oznacza zgodę na otrzymywanie od Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 60 (dalej jako: „Kancelaria”) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w powyższym polu newslettera zawierającego ofertę Kancelarii. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą mailową. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.