fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

=

Specjalizuję się w sprawach karnych i karnoskarbowych zarówno na etapie postępowań przygotowawczych jak i sądowych, w szczególności w zakresie przestępstw gospodarczych. W ramach praktyki karnej kancelarii zajmuję się wszystkimi czynnościami począwszy od prowadzenia tzw. wewnętrznych dochodzeń, compliance, poprzez postępowania przygotowawcze przed organami ścigania, na etapie jurysdykcyjnym kończąc.

Partner w Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy. Zajmuje się sporami sądowymi oraz prawem karnym, w szczególności tzw. white-collar-crime. Jego doświadczenie pozwala na pełną analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyka ponoszenia odpowiedzialności karnej. Doradza również w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, zatrzymania, czynności dochodzeniowo – śledcze). Ponadto udziela wsparcia przedsiębiorcom w przygotowaniu regulaminów wewnętrznych oraz prowadzeniu procesu zabezpieczania i odzyskiwania mienia.

Reprezentuje spółki prawa handlowego oraz członków zarządów i rad nadzorczych. Działa zarówno jako pełnomocnik podmiotów pokrzywdzonych, jak i w charakterze obrońcy. Uczestniczył w postępowaniach karnych dotyczących niegospodarności zarządu, przekupstw menedżerskich, przestępstw przeciwko wierzycielom (utrudnianie dochodzenia roszczeń, wyprowadzanie aktywów, fikcyjne transakcje i upadłości), prania brudnych pieniędzy, oszustw bankowych, zakłócania przetargów publicznych, cyberprzestępczości oraz oszustw dotyczących papierów wartościowych.

Bartłomiej jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowego Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz American Law Program na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzonego we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Lawin Washington D.C., USA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich i warszawskich kancelariach prawnych, a także w sądach powszechnych. Jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.