fbpx
       

Przemysł i ochrona środowiska

Zakłady przemysłowe nie pozostają bez wpływu na środowisko naturalne. Aby zapewnić ich niezakłócone funkcjonowanie, kluczowe jest zadbanie o wszystkie aspekty prawne działalności zakładu, regulowane zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki naszej znajomości biznesowych aspektów działalności zakładów przemysłowych jesteśmy w stanie wesprzeć naszego Klienta w sposób kompleksowy – Jan Sakławski.

Dbamy o prawną ochronę środowiska w przedsiębiorstwie, przyjmując optymalną perspektywę zabezpieczanej strony. Obecnie wszystkie inwestycje przemysłowe muszą być przeprowadzane w zgodzie z normami dotyczącymi ochrony środowiska. Oferujemy naszym Klientom kompleksowe doradztwo prawne w zakresie ochrony środowiska, które pozwoli im dostosować swój biznes do rygorystycznych wymogów stawianych w tym zakresie przez prawo polskie i unijne. Prowadzimy profesjonalne doradztwo środowiskowe dla inwestorów planujących realizację projektów mogących w sposób znaczący oddziaływać na środowisko naturalne. Wspieramy operatorów instalacji przemysłowych w uzyskiwaniu pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń emisyjnych oraz pozwoleń wodnoprawnych. Reprezentujemy Klientów w sporach z dostawcami kluczowych usług, takich jak energia elektryczna lub surowce naturalne. Ponadto doradzamy w sporach z organizacjami ekologicznymi oraz w procedurach związanych z efektownością energetyczną.

 

Nasi Klienci to:

 • operatorzy zakładów przemysłowych,
 • firmy typu ESCO,
 • firmy realizujące inwestycje budowlane w zakresie przemysłu,
 • dostawcy technologii dla przemysłu.

Zakres usług:

 • Doradztwo regulacyjne, korporacyjne i kontraktowe.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii prawnych na temat wpływu otoczenia regulacyjnego na działalność przemysłową klienta.
 • Doradztwo prawne i wsparcie w procesie pozyskania koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń we wszelkich aspektach działalności dotyczącej ochrony środowiska.
 • Doradztwo na rzecz operatorów zakładów przemysłowych w procesach dotyczących emisji, kwestii związanych z zagrożeniem awarią przemysłową czy też ochroną wód.
 • Doradztwo w procesie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, emisyjnych oraz wodnoprawnych.
 • Wsparcie w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
 • Doradztwo w zakresie działalności związanej z gospodarką odpadami oraz dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
 • Wsparcie i reprezentacja w sporach z organizacjami ekologicznymi.
 • Reprezentacja w postępowaniach przed organami ochrony środowiska.

Zrealizowane działania:

 • Przygotowanie kompleksowego podręcznika opisującego prawne aspekty działalności sektora wodociągowo-kanalizacyjnego dla inwestora z Azji.
 • Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej uregulowania sytuacji prawnej regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
 • Kompleksowe analizy prawidłowości przeprowadzonej w ramach inwestycji w energetykę wiatrową procedury oceny oddziaływania na środowisko.
 • Badanie prawidłowości funkcjonowania podmiotów obowiązanych do sporządzenia raportów początkowych.
 • Wsparcie dla operatora instalacji przemysłowej produkującej kauczuk w sporze z organizacją ekologiczną zamierzającą zablokować inwestycję.
 • Doradztwo dotyczące identyfikacji dostępnych możliwości zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz wsparcie w procedurze uzyskiwania tzw. białych certyfikatów.
 • Reprezentacja operatorów zakładów przemysłowych w sporach ze sprzedawcami energii elektrycznej.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..