fbpx
       

Fuzje i przejęcia

Do projektów podchodzimy holistycznie, przeprowadzając Klientów przez procedury przygotowawcze, m.in. analizę prawno-organizacyjną przedmiotu transakcji, zgromadzenie dokumentacji, badania due diligence, poprzez właściwy proces transakcyjny, w tym negocjacje, aż po finalizację i wsparcie potransakcyjne – Maciej Wasilewski.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu oraz przeprowadzeniu transakcji w różnych branżach. Dzięki temu możemy odpowiedzieć na wszystkie potrzeby biznesowe Klientów i zminimalizować ryzyko wystąpienia sporów korporacyjnych po zakończonej transakcji.

Nasi Klienci to:

 • ASI,
 • fundusze BRIdge Alfa,
 • podmioty notowane na rynku regulowanym,
 • podmioty z branży deweloperskiej, IT, wytwórstwa energii
  i operatorzy zakładów przemysłowych,
 • startupy.

Zakres usług:

 • Obsługa prawna procesów nabywania i zbywania przedsiębiorstw i innych składników majątkowych, w tym zorganizowanych części przedsiębiorstw, udziałów oraz akcji w spółkach.
 • Prowadzenie badania due diligence spółek pod kątem planowanych transakcji.
 • Sporządzanie rekomendacji dotyczącej optymalnej struktury prawno-podatkowej transakcji.
 • Przygotowywanie dokumentów transakcyjnych i około transakcyjnych, m.in. teaserów, term sheetów, memorandów inwestycyjnych, umów inwestycyjnych, umów wspólników oraz umów sprzedaży akcji lub udziałów.
 • Prowadzenie negocjacji w zakresie warunków prawnych oraz biznesowych transakcji.

Zrealizowane działania:

 • Kompleksowe doradztwo prawne w ramach transakcji sprzedaży podmiotu z branży IT, korzystającego z wielu unijnych dotacji, w tym obsługa w zakresie pozyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń, za kwotę ok. 50 mln złotych.
 • Przeprowadzenie badania due diligence podmiotów realizujących projekty z udziałem pomocy publicznej uwzględniające ryzyka związane z zachowaniem trwałości projektów i zakazem ich zasadniczej modyfikacji.
 • Doradztwo prawne na rzecz sprzedawcy przy sprzedaży spółki z branży IT – integratora usług informatycznych dla szpitali – na rzecz niemieckiej spółki giełdowej.
 • Przeprowadzenie transakcji nabycia spółki celowej realizującej inwestycję deweloperską w Warszawie.
 • Sporządzenie kompleksowej analizy prawno-podatkowej obejmującej możliwość zbycia spółki posiadającej farmy wiatrowe w ramach procedury, tzw. przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa (prepack), przy uwzględnieniu uzyskanego przez spółkę wsparcia z funduszy UE, a także aktualizacji księgowej jej aktywów.
 • Przeprowadzenie badania due diligence operatorów farm wiatrowych, a następnie doradztwo w procesie transakcyjnym obejmującym ich sprzedaż, także w kontekście utrzymania uzyskanych dotacji.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..