fbpx
       

Nieruchomości

Nasze usługi obejmują zróżnicowane typy inwestycji, w tym obiekty komercyjne, biurowe, mieszkaniowe oraz przemysłowe. Ponadto reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi i polubownymi m.in. w sporach budowlanych oraz w sprawach roszczeń z umów najmu lub dzierżawy – Kaja Buczkowska

Świadczymy kompleksowe usługi dla Klientów z branży nieruchomości i inwestycji budowlanych. Nasza oferta obejmuje doradztwo w zakresie zbywania oraz nabywania nieruchomości, w tym badania prawne gruntów i obiektów budowlanych, dobór optymalnej struktury transakcji, wsparcie prawne w uzyskaniu finansowania. Wspomagamy inwestorów i wykonawców w trakcie procesu inwestycyjnego, zarówno na etapie uzyskania decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji, jak i w negocjowaniu umów z uczestnikami procesu budowlanego. Doradzamy także w sprawach związanych z komercjalizacją budynków i zarządzaniem nieruchomościami.

Nasi Klienci to:

 • deweloperzy komercyjni i mieszkaniowi,
 • operatorzy centrów handlowych,
 • zarządcy nieruchomości,
 • generalni wykonawcy,
 • podwykonawcy,
 • architekci,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

Zakres usług:

 • Badania prawne nieruchomości (due diligence). Doradztwo przy doborze struktury transakcji (asset deal / share deal).
 • Opracowanie dokumentacji transakcyjnej na potrzeby zbycia lub nabycia nieruchomości, negocjacje. Wsparcie w działaniach mających na celu uzyskanie zewnętrznego finansowania na nabycie nieruchomości lub realizację inwestycji.
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych zmierzających do uzyskania decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji budowlanej, w szczególności decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji środowiskowych.
 • Bieżąca obsługa prawna procesu budowlanego.
 • Wsparcie w negocjacjach uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów, wykonawców, architektów.
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i cywilnych oraz doradztwo na rzecz innych niż inwestor uczestników procesu inwestycyjnego, w tym negocjowanie porozumień z inwestorem.
 • Opracowywanie umów najmu, dzierżawy, wsparcie w negocjacjach z kontrahentami.
 • Bieżące doradztwo w sprawach związanych z zarządzaniem obiektem budowlanym.
 • Reprezentacja w sporach budowlanych, w postępowaniach dotyczących roszczeń z umów najmu, dzierżawy, umów o roboty budowlane.

 

Zrealizowane działania:

 • Badanie prawne obiektu biurowego w budowie w centrum Warszawy.
 • Doradztwo w procesie inwestycyjnym wysokościowca o przeznaczeniu biurowo-usługowym w Warszawie.
 • Bieżąca obsługa zarządcy budynku biurowego w Warszawie w zakresie wykonywania umów najmu.
 • Badanie prawne budynku biurowego w Poznaniu, reprezentacja spółki w negocjacjach umowy sprzedaży.
 • Reprezentacja spółki w sporze z niedoszłym wynajmującym o czynsz najmu i utracone korzyści.
 • Doradztwo przy zakupie od syndyka masy upadłości nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..