fbpx
       

Środki unijne i pomoc publiczna

Jak pytał Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości: Skąd nawet plantator winorośli o prawdziwie herkulesowych cechach, który spędza wieczory, czytając odpowiednie prawodawstwo Unii, orzecznictwo i wszelkie inne stosowne dokumenty, mógłby wiedzieć, że taka zgoda nierozerwalnie wiąże się z systemem i logiką tych programów, jeśli nie jest to nigdzie napisane? My pomożemy nie tylko plantatorowi, ale innym osobom rozwikłać trudności prawne z projektami z publicznym finansowaniem – i nie będą do tego potrzebne prace herkulesa - Krzysztof Brysiewicz.

Przedsiębiorcy korzystający z finansowania publicznego często napotykają rozmaite problemy z realizacją projektów. Najczęściej są to problemy z którymi próbują radzić sobie sami, takie jak przedłużenie projektów, zmiany tych projektów, zamówienia albo osiąganie wskaźników. Pozornie wydaje się, że przy takim zwykłym biznesie nie ma miejsca dla prawników, tymczasem projekty z publicznym finansowaniem potrafią być bardzo trudne i odbijać się przedsiębiorcom czkawką przez wiele lat. Problemy z otrzymaniem dotacji, problemy z jej rozliczeniem, wypowiedzenia umowy, korekty finansowe, efekty zachęty, egzekucje, pozwy, zmiany w projektach, zamówienia – tutaj wkraczamy my – specjaliści od zadań specjalnych. Zajmujemy się funduszami unijnymi i pomocą publiczną od wielu lat – a najbardziej lubimy najtrudniejsze kwestie.

Środki unijne oraz pomoc publiczna są często niezbędnymi elementami rozwoju strategii przedsiębiorstw. To dzięki pozyskanym drogą wniosków o pomoc unijną instrumentom finansowym możliwa jest budowa przewagi konkurencyjnej, m.in. przez wzrost innowacyjności. Polska jest obecnie jednym z największych beneficjentów funduszy europejskich. Jako prawnicy świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom korzystającym z unijnego wsparcia na wszystkich etapach życia projektu, począwszy od jego koncepcji po zakończenie. Nasze know-how pozwala na bezpieczne przeprowadzenie Klientów od strony prawnej przez cały proces pozyskania środków oraz ich rozliczenia.

Nasi Klienci to:

 • przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie finansowe i realizujący projekty z tym wsparciem,
 • fundusze koinwestujące środki inwestorów i środki publiczne (np. Bridge Alfa),
 • aniołowie biznesu, fundusze typu venture capital, inwestorzy instytucjonalni zainteresowani nabywaniem udziałów/akcji podmiotów z unijnym dofinansowaniem,
 • instytucje wdrażające fundusze unijne,
 • podmioty udzielające wsparcia,
 • jednostki samorządu terytorialnego i związki tych jednostek w zakresie pomocy publicznej w projektach.

Zakres usług:

 • Kompleksowe wsparcie w procesie realizacji projektów (negocjacje z instytucjami, bieżące doradztwo), a także podczas kontroli oraz audytów.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych m.in. o odzyskanie niewypłaconych dotacji oraz zwrot środków.
 • Sporządzanie protestów i skarg w procedurze oceny projektów.
 • Przygotowanie opinii prawnych dotyczących m.in. kwalifikowania wsparcia jako pomocy publicznej, określenia statusu przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów unijnych, zasad zwrotu środków i oceny projektów, dnia udzielenia wsparcia, ekspektatywy udzielenia dofinansowania czy zachowania konkurencyjności w projektach.
 • Doradztwo przy strukturyzacji transakcji podmiotów z unijnym wsparciem w celu zapewnienia ich zgodności z regułami pomocy publicznej.
 • Wsparcie w procesie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych m.in. w zakresie zachowania trwałości projektu, zakupów realizowanych w projektach, rozliczania i monitorowania wskaźników projektów.

Zrealizowane działania:

 • Reprezentacja organów publicznych w ponad 50 zakończonych sukcesem postępowaniach dotyczących środków unijnych.
 • Wsparcie prawne przy transakcji sprzedaży podmiotu z branży IT o wartości około 50 mln złotych, korzystającego z wielu unijnych dotacji.
 • Poprowadzenie kilkudziesięciu procesów cywilnych przeciwko instytucjom publicznym w sprawach dotyczących dotacji unijnych, w tym bezprecedensowe uzyskanie zabezpieczeń sądowych nakazujących instytucjom realizację projektów, a także prawomocne uzyskanie jednej z największych kwot niewypłaconej dotacji należnej beneficjentowi.
 • Reprezentacja beneficjentów w procesach dotyczących uzyskania  zgód na przedmiotowe i podmiotowe modyfikacje projektów, w tym uzyskanie zgody na udział podmiotu powiązanego w zamówieniu o znacznej wartości, uzyskanie zgody na wykorzystanie środków trwałych na inne cele, uzyskanie zgody na zmianę rezultatów projektu.
 • Sporządzenie kompleksowej opinii prawnej oceniającej zgodność tzw. ustawy odległościowej z prawem unijnym.
 • Zakończona sukcesem reprezentacja beneficjenta z branży energetycznej (OZE) przed Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i Komisją Europejską.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..