fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

Środki unijne i pomoc publiczna

Jesteśmy jedną z niewielu kancelarii prawnych w Polsce, która posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, przyznawania dotacji i realizowania projektów finansowanych ze środków unijnych, a także doradza w obszarze pomocy publicznej. Lubimy wyzwania – problemy prawne, których rozwiązania nikt wcześniej się nie podjął - Krzysztof Brysiewicz.

Środki unijne oraz pomoc publiczna są często niezbędnymi elementami rozwoju strategii przedsiębiorstw. To dzięki pozyskanym drogą wniosków o pomoc unijną instrumentom finansowym możliwa jest budowa przewagi konkurencyjnej, m.in. przez wzrost innowacyjności. Polska jest obecnie jednym z największych beneficjentów funduszy europejskich. Jako prawnicy świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom korzystającym z unijnego wsparcia na wszystkich etapach życia projektu, począwszy od jego koncepcji po zakończenie. Nasze know-how pozwala na bezpieczne przeprowadzenie Klientów od strony prawnej przez cały proces pozyskania środków oraz ich rozliczenia. Pomagamy w najbardziej zawiłych kwestiach związanych z pozyskiwaniem dotacji dla firm,  takich jak status przedsiębiorstw, tworzenie konsorcjów, zamówienia w projektach czy transfer praw autorskich. Realizujemy transakcje podmiotów z unijnymi dotacjami. W tym wszystkim pomaga nam wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie rozwiązywania dziesiątek sporów dotyczących pomocy unijnej, w tym wielu precedensowych spraw, prowadzonych zarówno przed sądami krajowymi, jak i Trybunałem Konstytucyjnym czy Komisją Europejską i Europejskim Trybunałem Obrachunkowym.

Nasi Klienci to:

 • przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie finansowe i realizujący projekty z tym wsparciem,
 • fundusze koinwestujące środki inwestorów i środki publiczne (np. Bridge Alfa),
 • aniołowie biznesu, fundusze typu venture capital, inwestorzy instytucjonalni zainteresowani nabywaniem udziałów/akcji podmiotów z unijnym dofinansowaniem,
 • instytucje wdrażające fundusze unijne,
 • podmioty udzielające wsparcia,
 • jednostki samorządu terytorialnego i związki tych jednostek w zakresie pomocy publicznej w projektach.

Zakres usług:

 • Kompleksowe wsparcie w procesie realizacji projektów z udziałem środków europejskich (negocjacje z instytucjami, bieżące doradztwo), a także podczas kontroli oraz audytów.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych m.in. o odzyskanie niewypłaconych dotacji unijnych oraz zwrotu środków.
 • Sporządzanie protestów i skarg w procedurze oceny projektów.
 • Przygotowanie opinii prawnych dotyczących m.in. kwalifikowania wsparcia jako pomocy publicznej, określenia statusu przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów unijnych, zasad zwrotu środków i oceny projektów, dnia udzielenia wsparcia, ekspektatywy udzielenia dofinansowania czy zachowania konkurencyjności w projektach.
 • Doradztwo przy strukturyzacji transakcji podmiotów z unijnym wsparciem w celu zapewnienia ich zgodności z regułami pomocy publicznej.
 • Wsparcie w procesie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych  m.in. w zakresie zachowania trwałości projektu, zakupów realizowanych w projektach, rozliczania i monitorowania wskaźników projektów.

Zrealizowane działania:

 • Reprezentacja organów publicznych w ponad 50 zakończonych sukcesem postępowaniach dotyczących środków unijnych.
 • Wsparcie prawne przy transakcji sprzedaży podmiotu z branży IT o wartości około 50 mln złotych, korzystającego z wielu unijnych dotacji.
 • Poprowadzenie kilkudziesięciu procesów cywilnych przeciwko instytucjom publicznym w sprawach dotyczących dotacji unijnych, w tym bezprecedensowe uzyskanie zabezpieczeń sądowych nakazujących instytucjom realizację projektów, a także prawomocne uzyskanie jednej z największych kwot niewypłaconej dotacji należnej beneficjentowi.
 • Reprezentacja beneficjentów w procesach dotyczących uzyskania  zgód na przedmiotowe i podmiotowe modyfikacje projektów, w tym uzyskanie zgody na udział podmiotu powiązanego w zamówieniu o znacznej wartości, uzyskanie zgody na wykorzystanie środków trwałych na inne cele, uzyskanie zgody na zmianę rezultatów projektu.
 • Sporządzenie kompleksowej opinii prawnej oceniającej zgodność tzw. ustawy odległościowej z prawem unijnym.
 • Zakończona sukcesem reprezentacja beneficjenta z branży energetycznej (OZE) przed Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i Komisją Europejską.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k..

Użycie przycisku „Zapisz się!” oznacza zgodę na otrzymywanie od Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 60 (dalej jako: „Kancelaria”) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w powyższym polu newslettera zawierającego ofertę Kancelarii. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą mailową. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.