fbpx
       

Jestem naukowcem i praktykiem od lat zajmującym się problematyką funduszy unijnych. Doradzam przedsiębiorcom we wszystkich sprawach związanych

z rozliczaniem dotacji i innych form pomocy publicznej.

Projekty

  • od 2015 r. jako radca prawny w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odpowiada za obsługę prawną projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
  • w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odpowiada za obsługę prawną Instytucji Zarządzającej regionalnym programem operacyjnym.

Publikacje

Rafał Poździk jest autorem kilkudziesięciu artykułów i monografii poświęconych tematyce prawa unijnego, ochrony konsumentów, pomocy publicznej i funduszy unijnych. Redagował i współtworzył m.in. najbardziej popularny komentarz do tzw. ustawy wdrożeniowej, czyli ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W zakresie przygotowania nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, doradza jako ekspert Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarządowi Województwa Lubelskiego.

Specjalizacje

  • prawo unijne
  • środki unijne i pomoc publiczna
  • ochrona konsumentów
  • nieuczciwa konkurencja
  • informatyzacja i cyfryzacja sektora prywatnego i publicznego
  • prawo autorskie

Znajomość języków

  • angielski
=