fbpx
       

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Zróżnicowane kompetencje zespołu pozwalają nam na dogłębną analizę sytuacji każdego z Klientów i wybór optymalnego rozwiązania. Łączymy takie obszary prawa jak upadłość i restrukturyzacja z wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, rynku kapitałowego i prawa spółek - Wojciech Bokina

Nadrzędnym celem tej praktyki jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości prowadzonego przez naszych Klientów biznesu i ochrona środków. Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie wyboru przez dłużnika najkorzystniejszej formy restrukturyzacji, pomagamy w przeprowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Nasi Klienci to:

 • syndycy,
 • zarządcy,
 • nadzorcy sądowi,
 • wierzyciele.

Zakres usług:

 • Przygotowanie umów w najpełniejszym stopniu zabezpieczających Klientów przed ogłoszeniem upadłości lub otwarciem restrukturyzacji kontrahenta.
 • Reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz doradztwo przy wyborze rozwiązania pozwalającego na odzyskanie środków w jak najwyższej wysokości.
 • Doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy restrukturyzacji.
 • Kompleksowe przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzacyjnych zakresie głosowania nad propozycjami układowymi.
 • Reprezentacja dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym nadzór nad czynnościami syndyków, zarządców, nadzorców sądowych, a także wsparcie w negocjacjach z wierzycielami w zakresie głosowania nad propozycjami układowymi.
 • Reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych oraz w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Upadłość konsumencka

Zrealizowane działania

 • Kompleksowa obsługa spółki publicznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym, zakończona sukcesem i zawarciem jednego z pierwszych układów przez spółkę notowaną na giełdzie.
 • Obrona spółki notowanej na giełdzie przed windykacyjnym wnioskiem wierzyciela (byłego prezesa zarządu) o ogłoszenie upadłości spółki zakończona sukcesem i poprzedzona restrukturyzacją zadłużenia.
 • Reprezentacja nadzorcy sądowego zakończona sukcesem w postępowaniu dotyczącym zwrotu wydatków poniesionych przez masę.
 • Zakończone sukcesem postępowania dotyczące odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, po obu stronach sporu.
 • Skuteczne przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i doprowadzenie do wykreślenia spółki z rejestru po oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na „ubóstwo masy”.
 • Zakończona sukcesem reprezentacja Klienta w sporze z zarządcą o wydanie przedmiotów majątkowych z masy sanacyjnej.
 • Zakończone sukcesem doprowadzenie do ogłoszenia upadłości spółki wbrew stanowisku tymczasowego nadzorcy sądowego.
 • Zakończone sukcesem ogłoszenia upadłości konsumenckiej Klientów.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..