fbpx
       

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML-CFT)

Posiadamy kompetencje i doświadczenie, które pozwalają nam na szeroko rozumiane doradztwo w zakresie AML/CFT. Pomagamy od etapu wewnętrznego audytu, poprzez wdrożenie rozwiązań dopasowanych do profilu działalności Klienta, na kontaktach z GIIF i organami ścigania skończywszy – Bartłomiej Pietruszka.

Zespół prawa karnego posiada doświadczenie w zakresie opracowywania oraz wdrażania procedur AML/CFT u Klientów: instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w zakresie opracowywania projektów ocen ryzyka dla tych instytucji.

Klientom oferujemy wparcie tak w zakresie weryfikacji ich statusu jako instytucji obowiązanych, jak i przy opracowaniu i wdrożeniu procedury, na późniejszym doradztwie związanym z jej funkcjonowaniem skończywszy. Nasze doświadczenie pozwala także na doradztwo w ramach procedur kontrolnych np. ze strony Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a także przy wdrażaniu zaleceń pokontrolnych.

Nasi Klienci to:

Podmioty, które w związku z prowadzoną działalnością są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o AML, w szczególności:

 • podmioty z branży finansowej,
 • instytucje pożyczkowe,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi, kredytowi,
 • agencje nieruchomości,
 • podmioty świadczące usługi z zakresu doradztwa podatkowego, księgowości, wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • fundacje, stowarzyszenia.

Zakres usług:

 • Weryfikacja statusu Klienta pod kątem istnienia obowiązku wdrożenia AML/CFT.
 • Analiza ryzyka AML/CFT i rekomendacja w zakresie odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 • Opracowanie i wdrożenie adekwatnych procedur w instytucji obowiązanej.
 • Szkolenia dla pracowników dostosowane do profilu ryzyka przedsiębiorstwa, zapewniające Klientom wiedzę i informacje pozwalające na prawidłową realizację jej obowiązków związanych z raportowaniem podejrzeń popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych przestępstw, w tym przestępstw skarbowych.
 • Proaktywne doradztwo w zakresie AML/CFT – reagowanie na bieżące pytania, opiniowanie planowanych działań;
 • Zarządzanie kryzysowe, w szczególności w razie wystąpienia groźby szkód wizerunkowych;
 • Reprezentacja Klienta i współpraca z organami ścigania i GIIF.

Zrealizowane działania:

 

 • doradztwo spółce z branży finansowej w zakresie weryfikacji jej statusu jako podmiotu obowiązanego, oceny obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wdrożenie wewnętrznej procedury AML/CFT;
 • weryfikacja transakcji spółki z branży nieruchomościowej w zakresie ich podlegania procedurom AML/CFT, wsparcie przy przeprowadzeniu oceny ryzyka i komunikacji z GIIF oraz organami ścigania;
 • przygotowanie i wdrożenie procedury AML/CFT w spółce z branży nieruchomościowej i hotelarskiej, wsparcie w zakresie przygotowania oceny ryzyka i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników;
 • sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie zakwalifikowania podmiotu z branży gastronomicznej jako instytucji obowiązanej i istnienia obowiązków wynikających z ustawy AML;

 

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..