fbpx
       

Specjalizuję się w doradztwie prawnym z zakresu prawa zobowiązań oraz w windykacji należności w postępowaniu cywilnym. W swojej praktyce łączę wiedzę i doświadczenie zawodowe z obszaru prawa z biznesowym, indywidualnym podejściem do potrzeb poszczególnych Klientów.

Projekty

 • Kompleksowa obsługa spółki z branży IT notowanej na giełdzie w skutecznym przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, wsparcie m.in. w zakresie zagadnień dotyczących pomocy publicznej w restrukturyzacji, czy wsparcie spółki przy obronie układu przed niezadowolonym wierzycielem publicznoprawnym;
 • Kompleksowa obsługa nadzorcy sądowego w ramach skomplikowanego i wieloletniego przyspieszonego postępowania układowego zakończonego zawarciem układu jednego z większych centrów handlowych;
 • Skuteczna obrona przed wrogim przejęciem spółki z o.o. z próbą wykorzystania postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Kompleksowa obsługa klienta w rozległym sporze korporacyjnym (ponad 100 postępowań) dotyczącym m.in. zagadnienia wykonywania praw z akcji przez małżonka z akcji znajdujących się w majątku wspólnym, reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających, rejestrowych, w powództwach o ustalenie, w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwał, przez Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym;
 • Kompleksowa obsługa podwykonawcy w sporach z generalnych wykonawcą oraz inwestorem odnośnie odstąpienia od umowy przy budowie dużego obiektu użyteczności publicznej;
 • Kompleksowa obsługa inwestora przy odstępowaniu od umów o roboty budowalne z generalnym wykonawcą, w tym reprezentacja w postępowaniach o zabezpieczenie dowodu.

Specjalizacje

 • spory korporacyjne
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacjne
 • white-collar crime
 • postępowania cywilne

Znajomość języków

 • angielski
=