fbpx
       

Wspieram zespół Kancelarii przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego

a także prawa procesowego.

Biorę również udział w sprawach dotyczących pomocy publicznej

i środków unijnych oraz postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Projekty

Bieżące wsparcie Klientów Kancelarii:

  • w szeroko pojętych postępowaniach cywilnych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz w sprawach niewypłaconego dofinansowania przy realizacji projektów unijnych;
  • w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących decyzji organów w sprawach nieprzyznania/zwrotu środków unijnych;
  • w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Współprowadzenie webinariów oraz szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez kancelarię.

Katarzyna uczestniczyła m.in. w projekcie, w którym dzięki interwencji prawników kancelarii, Klient  – jednostka samorządu terytorialnego będąca beneficjentem środków unijnych – uniknął konieczności zwrotu ponad 8 mln zł otrzymanego dofinansowania.

Publikacje

”Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wyższe kary dla kierowców”

„Restrukturyzacja kredytu – czyli jak rozwiązać problem ze spłatą kredytu cz. I.”

Specjalizacje

  • środki unijne i pomoc publiczna
  • spory korporacyjne
  • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
  • postępowania cywilne

Znajomość języków

  • angielski
=