fbpx
       

Wspieram zespół Kancelarii w zakresie prowadzonych sporów korporacyjnych.

Projekty

  • reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących przerabiania dokumentów stwierdzających uczestnictwo w spółce, której wartość szacowana jest na 1,5 mld zł,
  • obrona klientów w tym sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu dotyczącym oszustwa, prania brudnych pieniędzy i wyłudzenia środków publicznych stanowiących mienie wielkiej wartości,
  • reprezentowanie i obrona klientów w postępowaniu dotyczącym wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w orzeczeniu sądu, w którym to orzeczeniu ustalono istnienie uchwał spółki kapitałowej, której wartość szacowana jest na 300 mln zł,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przygotowawczych dotyczących przywłaszczenia majątku wspólnego stanowiącego mienie wielkiej wartości,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych,

  • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sporządzanie skarg do Najwyższej Izby Kontroli,
  • reprezentowanie klientów w sporach cywilnych z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa.

Rozwiń

Specjalizacje

  • white collar crime
  • postępowania karne

Znajomość języków

  • angielski
=