fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

Magdalena Sienkiewicz

=

Wspieram zespół Kancelarii w zakresie prowadzonych sporów korporacyjnych.

Magdalena posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego.
Reprezentowała Klientów w sprawach niegospodarności zarządu, przekupstw menedżerskich, przestępstw przeciwko wierzycielom, oszustw bankowych, utrudniania dochodzenia roszczeń, nierzetelnego prowadzenia dokumentacji, nadużyć, wykorzystywania informacji poufnych.

Zajmuje się opracowywaniem, wdrażaniem i monitorowaniem funkcjonowania wewnętrznych procedur zgodności, a także prowadzi audyty zgodności i wspiera Klientów w organizowaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

 

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Jako wolontariuszka udzielała porad prawnych przy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu w Białymstoku. W 2021 r. ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i uzyskała tytuł zawodowy adwokata.