fbpx
       

Specjalizuję się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz obsłudze procesów inwestycyjnych, koncentrując się na poszukiwaniu rozwiązań dostosowanych do komercyjnych potrzeb Klienta.

Projekty

 • Badanie prawne nieruchomości zabudowanej centrum handlowym i wsparcie kupującego w transakcji o wartości blisko 300 mln EUR;
 • Bieżące doradztwo prawne na rzecz austriackiego dewelopera podczas procesu inwestycyjnego dotyczące budynku biurowego o wartości przekraczającej 100 mln EUR;
 • Badanie prawne budynku biurowego w Poznaniu o wartości ok. 150 mln EUR, realizowane na rzecz niemieckiego funduszu inwestycyjnego;
 • Wsparcie amerykańskiej spółki w toku negocjacji zmierzających do nabycia nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym, w tym badanie due diligence nieruchomości;
 • Reprezentacja inwestora – spółki Skarbu Państwa w sporze z generalnym wykonawcą w toku realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury kolejowej;

 • Reprezentacja spółki Skarbu Państwa w negocjacjach dotyczących nabycia udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie na potrzeby budowy kompleksu biurowego;
 • Doradztwo na rzecz spółki Skarbu Państwa w toku negocjacji dotyczących zbycia nieruchomości położonej częściowo na terenie portu morskiego;
 • Bieżące doradztwo w zakresie najmu powierzchni biurowych i magazynowych oraz zarządzania budynkami biurowymi;
 • Reprezentacja spółki z branży logistycznej w sporze dotyczącym domniemanego zawarcia umowy dzierżawy oraz prowadzenia negocjacji w złej wierze;
 • Kompleksowa obsługa syndyka masy upadłości banku, w tym reprezentacja w sporach dotyczących m.in. wierzytelności z umów kredytu oraz wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika oraz osób trzecich;
 • Bieżąca obsługa prawna syndyka masy upadłości spółek z sektora telekomunikacyjnego;
 • Doradztwo na rzecz banków oraz reprezentacja banków w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych dłużników z sektorów rolnego i budowlanego;
 • Reprezentacja banków w sporach dotyczących kredytów hipotecznych indeksowanych kursem CHF i EUR.

Rozwiń

Specjalizacje

 • Nieruchomości
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Znajomość języków

 • angielski
 • niemiecki
=