fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

Kaja Buczkowska

=

Specjalizuję się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz obsłudze procesów inwestycyjnych, koncentrując się na poszukiwaniu rozwiązań dostosowanych do komercyjnych potrzeb Klienta.

Kaja specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz prawa budowlanego. Świadczy bieżącą obsługę prawną dla pozasądowych organów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także doradza inwestorom i innym uczestnikom w toku procesu inwestycyjnego.

Wspiera Klientów w sprawach dotyczących m.in. inwestycji budowlanych, roszczeń wynikających z umów najmu oraz dzierżawy, bezumownego korzystania z nieruchomości, praw własności intelektualnej i przemysłowej, a także nieuczciwej konkurencji. Posiada doświadczenie w zakresie badań prawnych nieruchomości, transakcji obrotu nieruchomościami oraz komercjalizacji powierzchni biurowych. Świadczy także obsługę prawną w ramach procesu inwestycyjnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach międzynarodowych. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.