fbpx
       

W Kancelarii kieruję praktyką Transformacji energetycznej i gospodarki obiegu zamkniętego. Doradzam również w sprawach dotyczących środków unijnych i pomocy publicznej. Praktykę zawodową łączę z pracą naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekty

 • Bieżące wsparcie wiodącej polskiej spółce biotechnologicznej w zakresie realizowanych projektów unijnych, w przedmiocie m.in. zmian w projektach, statusu przedsiębiorstw, zagadnień zachowania trwałości projektów czy komercjalizacji wyników prac badawczych
 • Doradztwo prawne na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz procedur zamówieniowych, w tym dot. operatorstwa oraz budowy kilkudziesięciu stacji tankowania CNG na podstawie przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Opinia prawna na rzecz spółki z branży OZE w sprawie występowania efektu zachęty w związku z ubieganiem się o pomoc publiczną
 • Reprezentacja jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowym w przedmiocie zwrotu środków w związku z zarzutem ograniczenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Publikacje

 • Brysiewicz, M. Porzeżyńska, R. Poździk (red), Efektywność procedur zwrotu środków unijnych – raport, 2021,https://bbs-legal.pl/raport-ue/
 • Porzeżyńska, J. Sakławski (red.), Ustawa o efektywności energetycznej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021
 • Porzeżyńska, Wyczerpanie alokacji a prawo wnioskodawcy do otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2019 r. (I GSK 378/19), Studia Iuridica Lublinensia 2021, nr 2, s. 415-431
 • Porzeżyńska, Can the EU’s SME Definition be Limited? Comments on the Background of the Polish Financial Shield, European State Aid Law Quarterly 2020, nr 3, s. 339-345
 • Porzeżyńska, Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2020

Specjalizacje

 • Pomoc publiczna i środki unijne
 • Energetyka
 • Proces inwestycyjno-budowlany
 • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Znajomość języków

 • angielski
=