fbpx
       

Wspieram zespół w dziedzinie prawa środków unijnych, pomocy publicznej, sporów sądowych, a także w zakresie szeroko pojętej transformacji energetycznej.

Projekty

 • Bieżące wsparcie Klientów Kancelarii:
  • w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących tzw. decyzji zwrotowych;
  • w postępowaniach cywilnych dotyczących niewypłaconego dofinansowania przy realizacji projektów unijnych;
  • w postępowania odwoławczych od negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie;
  • w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących należności wynikających z tzw. decyzji zwrotowych;
  • w przygotowywaniu opinii prawnych w zakresie oceny realizacji projektów unijnych pod kątem zgodności z przepisami prawa.
 • Wsparcie Klienta Kancelarii w postępowaniu przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych, które zakończyło się umorzeniem postępowania.
 • Wsparcie Klienta Kancelarii w zakresie postępowaniach dotyczących uznania określonej praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.
 • Udział w pracach zespołu Kancelarii przy przygotowywaniu opinii prawnej z zakresu zgodności ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej z prawem Unii Europejskiej.
 • Współprowadzenie webinariów oraz szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Kancelarię.

Specjalizacje

 • środki unijne i pomoc publiczna
 • prawo Unii Europejskiej
 • postępowania cywilne
 • transformacja energetyczna i gospodarka obiegu zamkniętego
 • spory korporacyjne

Znajomość języków

 • angielski
=