fbpx
       

„Moje dotychczasowe doświadczenie i zamiłowanie do tematyki środków unijnych pozwala mi na kompleksowe wsparcie Klientów Kancelarii w nawet najbardziej skomplikowanych sprawach.”

Projekty

Bieżące wsparcie Klientów Kancelarii:

  • w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących tzw. decyzji zwrotowych;
  • w postępowaniach cywilnych dotyczących niewypłaconego dofinansowania przy realizacji projektów unijnych;
  • w postępowania odwoławczych od negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie;
  • w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących należności wynikających z tzw. decyzji zwrotowych;
  • w sprawach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich;
  • w przygotowywaniu opinii prawnych w zakresie oceny realizacji projektów unijnych pod kątem zgodności z przepisami prawa.

Specjalizacje

  • środki unijne i pomoc publiczna
  • prawo administracyjne
  • postępowanie cywilne

Znajomość języków

  • angielski
=