fbpx
       

Działam w zespole zajmującym się bieżącą obsługą spółek oraz prowadzącym spory korporacyjne.

Projekty

  • Obsługa klienta w sprawie, w której doznał krzywdy w wyniku nierzetelnie sprawowanej opieki pozabiegowej w jednej z placówek medycznych,
  • Obsługa organu samorządowego w sprawie administracyjnej związanej z kwalifikacją obiektów budowlanych w kontekście podatku od nieruchomości,
  • Obsługa klienta w sprawach odszkodowawczych związanych z wystąpieniem szkód komunikacyjnych,
  • Obsługa klienta w postępowaniu sądowoadministracyjnym, które dotyczyło określenia podatku od towarów i usług, gdzie następnie odmówiono klientowi zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, gdyż uznano, że klient świadomie uczestniczył w karuzeli podatkowej,
  • Obsługa klienta będącego rolnikiem w sprawach odszkodowawczych związanych ze szkodą, która wystąpiła u klienta w związku z zakupem wadliwych sadzonek borówki amerykańskiej.

Specjalizacje

  • Prawo spółek
  • Postępowania cywilne
  • Spory korporacyjne
  • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 

Znajomość języków

  • angielski
=