fbpx
       

Wspieram zespół BBS w dziedzinie prawa energetycznego.

Projekty

Bieżące wsparcie Klientów Kancelarii:

  • Doradztwo w zakresie prawa energetycznego operatorom systemów dystrybucji gazu, firmom handlującym gazem oraz operatorom systemów składowania gazu ziemnego
  • Aktywne uczestnictwo w zagranicznych projektach związanych z certyfikacją operatorów systemów przesyłowych gazu ziemnego w krajach spoza UE
  • Doradztwo w zakresie prawa energetycznego firmom działającym na rynkach wymiany towarowej energii, w tym wprowadzanie podmiotów na ten rynek.
  • Konsultacje dotyczące regulacji UE w obszarze odnawialnego wodoru, włączając w to proces inwestycyjny w sieci wodorowej.
  • Wsparcie firm w sektorze energetycznym w procesie uzyskiwania tytułów do nieruchomości w celu modernizacji sieci energetycznych i ciepłowniczych.
  • Prowadzenie prelekcji oraz wykładów podczas konferencji energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli odnawialnego wodoru.

Specjalizacje

  • prawo energetyczne,
  • gaz ziemny,
  • wodór

Znajomość języków

  • angielski
=