fbpx
       

Projekty

Uczestniczył w pracach Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa przy Ministrze Cyfryzacji. Prace w ramach Zespołu ds. Edukacji w Cyberbezpieczeństwie i Zespole ds. Certyfikacji w Cyberbezpieczeństwie. 

Publikacje

Przykładowe monografie:

  • „Zdolność patentowa programów komputerowych”, monografia, C.H. BECK, Warszawa 2017
  • Cyberbezpieczeństwo dostawców usług cyfrowych”, monografia, Instytut Wydawniczy Europrawo, Warszawa 2021
  • „Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania w sferach kultury, marketingu i gospodarki”, red. M. Porzeżyński, A. Borcuch, Kielce 2019

oraz szereg innych publikacji naukowych i popularnonaukowych. 

Specjalizacje

  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo nowych technologii
  • Ochrona danych osobowych
  • Cyberbezpieczeństwo

Znajomość języków

  • angielski
=