fbpx
       

Projekty

Uczestniczy w projektach, w których wspiera klientów Kancelarii, m.in. w kwestiach związanych z przeniesieniem praw, zawarciem umów licencyjnych, czy zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Udziela bieżącego wsparcia w zakresie zarządzania portfelami praw oraz ochrony posiadanego kapitału intelektualnego.

Specjalizacje

  • Prawo własności przemysłowej
  • Prawo autorskie
  • Nieuczciwa konkurencja
  • Domeny
  • Ochrona danych osobowych

Znajomość języków

  • angielski
=