fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

Business Case Review – White-collar crime. Odpowiedzialność managerska

Szanowni Państwo,

Podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i kierowanie przedsiębiorstwem niejednokrotnie wymaga oceny ryzyka gospodarczego. Jest to wpisane w istotę działalności biznesowej, a uzyskanie korzyści często wiąże się z podejmowaniem takiego ryzyka, co może rodzić odpowiedzialność po stronie zarządzającego firmą.

Rolą prawnika z pewnością jest rozwiązywanie problemów swoich klientów, ale także zapewnianie im niezbędnego bezpieczeństwa prawnego. Funkcjonowanie w zgodzie z przepisami prawa jest jednym z podstawowych warunków bezpiecznego prowadzenia działalności biznesowej. Jest to tym bardziej istotne na gruncie prawa karnego. Jako kancelaria mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu najróżniejszych sprawach karnych jako pełnomocnicy i obrońcy, a na łamach niniejszego opracowania dzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami. Przygotowane opracowanie jest adre­sowane zarówno do praktyków, jak również do przedstawicieli biznesu, którzy poszukując tak rozwiązań swoich problemów, jak i bezpieczeństwa prawnego, mogą w omówionych przez nas sprawach znaleźć pewne analogie.

Niniejsza publikacja obrazuje sposób funkcjonowania prawa w praktyce, co w przypadku prawa karnego jest szczególnie ważne, gdyż dotyczy to także trudnych sytuacji związanych z przeszukaniami czy zatrzymaniami. Staramy się przy tym odpowiedzieć na pytania, na które próżno szukać odpowiedzi w komentarzach, skupiając się na podejściu praktycznym.

Zapisz się do newslettera, aby pobrać raport!

Użycie przycisku „Zapisz się!” oznacza zgodę na otrzymywanie od Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 60 (dalej jako: „Kancelaria”) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w powyższym polu newslettera zawierającego ofertę Kancelarii. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą mailową. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.

Spis treści

1. Pospieszny urząd i nieprecyzyjny bank: o pozornym wyłudzeniu środków unijnych

2. Kto pilnować będzie strażników – czyli o oszustwach dotacyjnych słów parę

3. Najpopularniejsze przestępstwo giełdowe, czyli o wykorzystaniu informacji poufnej

4. Odpowiedzialność absolutna – art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej

5. Postępowanie przygotowawcze pełne pułapek, czyli kilka słów o sposobie prowadzenia śledztwa

6. Przełamanie monopolu w postępowaniu przetargowym, a odpowiedzialność karna

7. Czy zarządca odpowiada za zaciągnięte zobowiązania spółki w sanacji?

8. Na styku prawa karnego, cywilnego i administracyjnego: kilka słów o obowiązku naprawienia szkody przy tzw. wyłudzeniu dotacyjnym

9. Brak spłaty pożyczki = problem karny?

10. Zarządzający przedsiębiorstwem odpowie za złamanie prawa antymonopolowego

11. Albo rybki albo akwarium, czyli albo niegospodarność albo oszustwo

12. Rodzaje odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie

13. O karalnych nadużyciach kadry managerskiej

14. Ryzykowne „zawieszenie” terminu do złożenia wniosku upadłościowego

15. 72h sprawiedliwości

16. Minimalizacja strat, czyli o możliwościach zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary

17. O przestępnym wykorzystaniu danych osobowych

18. Czy manager (przedsiębiorca) może ogłosić upadłość konsumencką?

19. Nie taki as w rękawie, czyli blankiet wekslowy jako instrument nacisku

Autorzy