fbpx
       

Witold Masionek

=

Świadczę wsparcie prawne dla Klientów zarówno w ramach bieżącej obsługi prawnej w ramach Kancelarii, jak i odesłań do Klientów jako prawnik wewnętrzny działający jako współpracownik.

Witold Masionek posiada ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym szeroko pojętego prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii – prawie własności przemysłowej, prawie autorskim, ochronie danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym oraz prawie mediów.

W zakresie świadczonych usług Witold tworzy, opiniuje oraz negocjuje umowy handlowe, przeprowadza badania due diligence oraz wspiera Klientów przy transakcjach w zakresie dotyczącym transferu własności intelektualnej i technologii.

 

Witold doradza Klientom w ramach audytów na potrzeby dostosowania organizacji oraz dalszego zapewnienia zgodności procesów dotyczących przetwarzania danych osobowych – także w zakresie sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Ponadto wspiera Klientów w trakcie postępowań kontrolnych organów regulacyjnych oraz w ramach postępowań sądowych, w trakcie których ustala strategię, plan działania, wyznacza kroki prawne oraz zapewnia obronę praw Klienta.

 

Witold posiada także praktyczne doświadczenie w tworzeniu i negocjowaniu umów wdrożeniowych oraz utrzymaniowych, jak również zabezpieczeniu informacji poufnych, tajemnic przedsiębiorstwa oraz know-how, komercjalizacji praw własności intelektualnej i technologii.

 

W zakresie prawnej ochrony znaków towarowych wspiera Klientów w procedurze zgłoszenia, sprzeciwów bądź unieważnień znaków towarowych, jak również ochronie znaków towarowych pod kątem ścigania i zwalczania towarów oznaczonych podrabianymi znakami towarowymi.

 

Doświadczenie Witold obejmuje współpracę z klientami z sektorów: motoryzacyjnego – dealerzy, brokerzy umów najmu/leasingu, car fleet managment oraz rent a car, wydawców i twórców gier, środków ochrony roślin, farmacji, mediów społecznościowych, branży nadawczej, kreatywnej/medialnej, branży odzieżowej, budownictwa, dóbr luksusowych oraz producentów alkoholi.

 

Witold jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego  – Wydział Prawa i Administracji, Centrum Prawa Amerykańskiego Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Levin College of Law na Uniwersytecie stanowym Florydy. Ukończył także Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza Szkoła IP, oraz studia podyplomowe Prawo nowoczesnych technologii na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.