fbpx
       

Dotacje na prawa IP z SME FUND

W 2021 roku w ramach inicjatywy „Ideas powered for bussines”, Urząd Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej („EUIPO”) uruchomił pierwszy program dofinansowania zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z programu skorzystało niemal 13 tysięcy przedsiębiorstw, co przełożyło się na sumę 6,8 mln euro.

Kryteria klasyfikacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:

MikroprzedsiębiorstwoMałe przedsiębiorstwoŚrednie przedsiębiorstwo
Liczba zatrudnionych pracowników <10<50<250
Całkowity bilans roczny<2 mln euro<10 mln euro<43 mln euro
Roczny obrót<2 mln euro<10 mln euro<50 mln euro

 

Z początkiem 2022 roku EUIPO ponownie umożliwił przedsiębiorcom ubieganie się o dofinansowanie, zwiększając budżet do 47 milionów euro. Tym razem zainteresowanie przerosło oczekiwania Urzędu – środki wyczerpały się na ok. 2 miesiące przed końcem akcji. W ciągu dwóch lat z inicjatywy skorzystało 28 tysięcy przedsiębiorców.

Od 23 stycznia 2023 r. ponownie ruszył nabór wniosków o przyznanie dotacji. Zasady są podobne do tych obowiązujących w ubiegłym roku.

Wnioski można składać od 23 stycznia do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków. Decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego nie warto zwlekać!

W ramach programu można uzyskać dotację na:

Bon 1 – zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego – 75 % zwrotu poniesionych opłat (maksymalnie 1000 euro)

Bon obejmuje zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego na poziomie krajowym, unijnym lub w trybie rejestracji międzynarodowej (w przypadku rejestracji międzynarodowej zwrotowi podlega maksymalnie 50% poniesionych opłat)

Bon 2 – zgłoszenie wynalazku – 50% zwrotu poniesionych opłat (maksymalnie 1500 euro)

Bon 3 – zgłoszenie do wspólnotowej ochrony odmian roślin – 50% zwrotu poniesionych opłat (maksymalnie 225 euro)

Uzyskanie pozytywnej decyzji nie zobowiązuje do podejmowania żadnych działań. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji wnioskodawca traci możliwość ponownego ubiegania się o dotację w ramach tego samego programu.

Po wydaniu decyzji na Twoim koncie pojawi się tzw. bon. W ciągu 2 miesięcy (4 miesięcy w przypadku ochrony odmian roślin)* od wydania decyzji należy go aktywować, tj.:

A. Złożyć wniosek o udzielenie co najmniej jednego z praw objętych dofinansowaniem i opłacić go.

Przed złożeniem wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy upewnij się, że w bazie Urzędu Patentowego RP i EUIPO nie znajduje się identyczny lub podobny znak. Organ nie odmówi rejestracji na tej podstawie, ale właściciel wcześniejszego znaku może złożyć sprzeciw wobec Twojego zgłoszenia, a jego uwzględnienie przez Urząd uniemożliwi rejestrację Twojego znaku.

Przy zgłoszeniu znaku towarowego ważne jest przygotowanie odpowiedniego wykazu towarów i usług, do których oznaczania przeznaczony jest znak.

Wniosek o udzielenie prawa wyłączonego na znak towarowy zarówno w Urzędzie Patentowym RP jak i w EUIPO można złożyć elektronicznie. Procedura krajowa i unijna jest niemal identyczna. Jedyną różnicą jest kwestia dotycząca opłat – w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP zgłaszający w pierwszej kolejności uiszcza jedynie opłatę zgłoszeniową (450 złotych za zgłoszenie w jednej klasie + 120 złotych za każda kolejną), a opłatę za pierwszy okres ochronny dopiero po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa.

Z kolei w postępowaniu przed EUIPO opłatę za zgłoszenie i pierwszy okres ochrony (850 euro za zgłoszenie w jednej klasie, 50 euro za drugą klasę i 150 euro za każdą kolejną) uiszcza się jednorazowo, przed rozpoczęciem badania zgłoszenia przez organ.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego uzyskuje się bardzo szybko – nawet w ciągu kilku dni. Procedura rejestracji znaku towarowego jest dłuższa i trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Po badaniu formalnym i merytorycznym zgłoszenia, Urząd dokonuje publikacji zgłoszenia. Publikacja rozpoczyna trwający 3 miesiące okres sprzeciwowy, w ciągu którego podmioty trzecie mogą złożyć sprzeciw wobec zgłoszenia. Podstawą sprzeciwu może być m. in. wcześniej zarejestrowany identyczny lub podobny znak towarowy. Uwzględnienie sprzeciwu powoduje odmowę rejestracji znaku.

W przypadku braku sprzeciwu, po upływie okresu sprzeciwowego:

  • W postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP – zostanie wydana decyzja warunkowa o udzieleniu prawa ochronnego pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny w zakreślonym terminie.
  • W postępowaniu przed EUIPO – zostanie wydania decyzja o udzieleniu prawa.

*  razie potrzeby w ciągu ostatnich 30 dni pierwotnego 2-miesięcznego okresu można uzyskać ich przedłużenie o kolejne 2 miesiące

B. Złożyć wniosek o zwrot opłat.

Wniosek o zwrot należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej https://euipo.europa.eu/sme-fund/pl. Zwrot środków otrzymasz w ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku, na rachunek Twojego przedsiębiorstwa, podany przy złożeniu wniosku o przyznanie dotacji. Dofinansowanie obejmuje wszelkie opłaty urzędowe – opłatę za zgłoszenie, pierwszy okres ochrony, publikację etc.

Zwrot poniesionych opłat uzyskasz nawet w przypadku odmowy rejestracji!

OKRES REALIZACJI

W ciągu 6 miesięcy  (12 miesięcy w przypadku Bonu 2, Bon 3 zostaje w pełni zrealizowany przy złożeniu wniosku o pierwszy zwrot kosztów) od złożenia pierwszego wniosku o zwrot opłat (tj. aktywacji bonu) możesz składać wnioski o przyznanie kolejnych praw, opłacać je, a następnie ubiegać się o zwrot, a także składać wnioski o zwrot dodatkowych kosztów.

Autor: Wiktoria Bednarska, aplikantka adwokacka

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..