fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

Kancelaria górą w dwóch sprawach dotyczących negatywnych ocen wniosków

Prawnicy kancelarii reprezentowali beneficjentów w dwóch różnych sprawach dotyczących negatywnych ocen projektów finansowanych z programu Europejskiego Funduszu Społecznego, w których z uwagi na niską pierwotnie ilość punktów instytucje odmówiły przyznania dofinansowania.
W pierwszej ze spraw zakończonych ostatecznie prawomocnym wyrokiem NSA z dnia 8 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I GSK 2527/18) oddalającym skargę kasacyjną organu Klientowi Kancelarii brakowało trzech punktów do znalezienia się na miejscu premiowanym dofinansowaniem. W rezultacie postępowania sądowego i ponownej oceny projektu doszło do podwyższenia liczby punktów o kilkanaście co skutkowało podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Wyrok NSA dostępny w tym miejscu: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B5AAC9AA56.
W drugiej ze spraw pierwotnie niekorzystny dla wnioskodawcy wyrok WSA w Warszawie został zmieniony wyrokiem NSA z dnia 9 października 2018 r. (sygn. akt I GSK 2803/18), a następnie WSA w Warszawie wyrokiem z 5 lutego 2019 r. uwzględnił w całości zarzuty dotyczące wadliwej oceny projektu wnioskodawcy w ramach aż sześciu kryteriów. Ostatecznie również i w tym przypadku doszło do podpisania umowy o dofinansowanie.
Wyrok NSA i WSA dostępne pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/74D7F24AC9 i http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9D6192298B.
Sądy zwróciły w tych sprawach m.in. uwagę na przeważające od pewnego czasu poglądy dotyczące standardów oceny projektów ciążących na instytucjach – m.in. obowiązku całościowej lektury wniosków i związanego z tym znaczenia oczywistej omyłki pisarskiej, a nie ich wybiórczych treści, zakazu formułowania dodatkowych wymogów przez ekspertów, które nie zostały wprost ujęte w dokumentacji konkursowej, zamkniętego charakteru kryteriów czy zasad rozstrzygania rozbieżności w ocenach ekspertów.
Wnioskodawców w tych postępowaniach reprezentowali prawnicy kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy – radca prawny Krzysztof Brysiewicz i radca prawny dr Magdalena Porzeżyńska.

Żadna ze spraw które prowadziliśmy dla naszych Klientów nie była łatwa ani szybka, w każdej z nich musiał wypowiedzieć się NSA. Pomimo przyspieszonej procedury w sprawach ocen wniosków procesy od momentu złożenia skargi do momentu podpisania umów o dofinansowanie trwały nawet do roku. Niemniej nasi Klienci mają tę satysfakcję, że mogą teraz powiedzieć, że się opłacało. W sprawach negatywnych ocen wniosków klienci są zainteresowani przede wszystkim tym, aby procedura odwoławcza doprowadziła do podpisania umowy, co nie zawsze jest możliwe samo uchylenie niekorzystnego rozstrzygnięcia nie zawsze się z tym łączy, może się bowiem okazać, że uchylono je ze względu na uchybienia formalne albo w międzyczasie doszło do wyczerpania środków. Podejmując się tego typu spraw wspieramy naszych klientów aż do momentu podpisania umów – mówi Krzysztof Brysiewicz Partner Zarządzający.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k..

Użycie przycisku „Zapisz się!” oznacza zgodę na otrzymywanie od Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 60 (dalej jako: „Kancelaria”) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w powyższym polu newslettera zawierającego ofertę Kancelarii. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą mailową. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.