fbpx
       

Nienotyfikowane przez KE bony turystyczne – czy to oznacza zwrot środków?

W sierpniu i wrześniu polscy przedsiębiorcy działający w sektorze turystycznym stali się pośrednim odbiorcą bonów turystycznych. Bon turystyczny może zostać uznany za pomoc publiczną, która wymagałaby uprzedniej notyfikacji i zatwierdzenia przez Komisję Europejską w oparciu o art. 107 ust. 3 lit. b TFUE. Pomoc wprowadzona w życie z naruszeniem tej procedury jest pomocą niezgodną z prawem – twierdzi aplikant adwokacki, Małgorzata Woźniak.

Brak notyfikacji oznacza, że przedsiębiorcy korzystający z bonu, muszą się liczyć z komplikacjami, gdyż sprawą braku notyfikacji może się już wkrótce zająć Komisja Europejska.

Komisja po umożliwieniu zainteresowanemu państwu członkowskiemu przedstawienia uwag, może podjąć decyzję nakazującą zawieszenie wszelkiej pomocy niezgodnej z prawem lub jej tymczasową windykację do momentu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym.  

-twierdzi mec. Małgorzata Woźniak.

Cały artykuł traktujący o problemie nienotyfikowanych bonów turystycznych na łamach prawo.pl.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..