fbpx
       

Prawo zamówień publicznych jako komplementarne uzupełnienie oferty Kancelarii BBS i Wspólnicy

Mimo pełnego wyzwań gospodarczych okresu, nie zwalniamy tempa rozwoju i uzupełniamy ofertę usług prawnych o komplementarne specjalizacje. Jedną z wiodących i najbardziej rozpoznawalnych na rynku praktyk kancelarii jest doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, przyznawania dotacji i realizowania projektów finansowanych ze środków unijnych. Naturalnym dopełnieniem specjalizacji jest z kolei nowo uruchamiana praktyka prawa zamówień publicznych (PZP), na czele której staje prawnik Kamila Mizeracka, posiadająca bogate, ponad 15-letnie doświadczenie w tej dziedzinie prawa.

Regulacje w zakresie zamówień publicznych zmieniają się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, co często powoduje, zarówno wśród Zamawiających jak i Wykonawców, poczucie niepełnej lub fragmentarycznej wiedzy, mogącej skutkować kosztownymi błędami w „sztuce zamówieniowej” obu stron. W przypadku procedur zakupowych z wykorzystaniem środków unijnych, wartość zamówień może być szczególnie wysoka, tym samym generując większe ryzyko dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Z pomocą przychodzą wówczas specjaliści, którzy na bieżąco śledzą zmiany legislacyjne, uzbrojeni w praktyczną wiedzę w zakresie obsługi postępowań, ofertowania, procedury odwoławczej czy elektronizacji zamówień. W obecnym, niepewnym otoczeniu rynkowym, na które cień rzuca epidemia koronawirusa, pozyskiwanie kontraktów o zamówienie publiczne, jest często kluczowe dla utrzymania płynności finansowej i przetrwania biznesu. Kancelaria BBS i Wspólnicy, mając świadomość roli publicznego źródła zleceń, postanowiła zabezpieczyć interesy swoich Klientów w sektorze publicznym i prywatnym poprzez współpracę z Kamilą Mizeracką, która objęła stanowisko lidera praktyki.

Tempo zmieniających się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych sprawia, że Zamawiającym i Wykonawcom niezbędny jest stabilny i doświadczony partner, który zadba o pełen proces udzielenia lub pozyskania zamówienia. Dołączenie do zespołu, który dał się już poznać jako opiniotwórcze grono ekspertów w zakresie pomocy publicznej, stanowi dla mnie źródło osobistej satysfakcji zawodowej i jestem przekonana, że prawo zamówień publicznych to kolejna cegiełka w obsłudze Klienta 360°. Parafrazując nasz claim, mam nadzieję, że biznesowy rejs, w którym Kancelaria jest najlepszym partnerem, stanie się dzięki know-how, które wnoszę do firmy, jeszcze spokojniejszy i bardziej bezpieczny

-komentuje Kamila Mizeracka, lider Praktyki Zamówień Publicznych w BBS i Wspólnicy.

Z doradztwa zespołu kierowanego przez Kamilę Mizeracką, będą mogły skorzystać m.in. jednostki sektora finansów publicznych, samorządy terytorialne, prokuratury, uczelnie publiczne instytucje kultury, zamawiający sektorowi oraz wykonawcy wszelkich branż ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Liderka praktyki zapowiada także intensywną aktywność popularyzującą tematykę PZP, poczynając od cyklu spotkań online, podczas których będzie mogła dzielić się swoją wiedzą i branżowymi nowinkami.

Od dawna myśleliśmy o rozbudowie naszych specjalizacji, zwłaszcza w kontekście projektów z udziałem środków unijnych. Tutaj bowiem szczególnie swoje zastosowanie znajduje prawo zamówień publicznych. System aplikowania o środki publiczne jest systemem złożonym, wymagającym od beneficjenta ponadstandardowej wiedzy z wielu dziedzin prawa, a niektóre materie okazują się zbyt skomplikowane nawet dla specjalistów z jednostek obsługujących dofinansowania. Kamila Mizeracka jako współautorka komentarza do PZP i autorka książki „Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. złotych”, ale przede wszystkim jako solidny praktyk od wielu lat działający w tym obszarze, doskonale wkomponowuje się w nasze potrzeby strategiczne i rozwojowe

– dodaje mec. Krzysztof Brysiewicz, radca prawny, partner zarządzający kancelarii BBS i Wspólnicy.

Kamila Mizeracka jest znanym i cenionym ekspertem w dziedzinie prawa zamówień publicznych, wykładowcą i szkoleniowcem. Pracowała lub zarządzała komórkami zakupowymi u największych zamawiających sektorowych (sektory: energetyczny, kolejowy, wodociągowy, gazowniczy). Jej doświadczenia obejmują kilkaset przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiających o bardzo wysokich wartościach szacunkowych – w tym w ramach projektów unijnych, a także obsługę Wykonawców w ramach pozyskania zamówień wartych kilkaset milionów złotych (m.in. sektor infrastrukturalny i energetyczny). Kierowała procesami elektronizacji i wdrożeń platform zakupowych, tworzyła polityki zakupowe.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych o tematyce zamówień publicznych oraz zarządzania projektami. Występuje jako prelegent na konferencjach branżowych, publikuje w periodykach o tematyce zamówień publicznych. Współautorka komentarza do nowego Pzp oraz autorka książki „Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. złotych”. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych, w którym pełni także funkcję Przewodniczącej Grupy legislacyjnej oraz Grupy zamówień IT.

>> Więcej o praktyce prawa zamówień publicznych

>> Strona i blog Kamili Mizerackiej

>> Komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

>> Książka Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł (według nowej ustawy Pzp)

 

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..