fbpx
       

Przenoszenie Praw Autorskich: Wszystko, co musisz wiedzieć

Jak mogę przenieść prawa autorskie?  

Potocznie słyszymy o sprzedaży praw autorskich, ale czy na pewno możemy mówić o ich sprzedaży?

Co do zasady, autorskie prawa majątkowe są zbywalne. Samym przedmiotem umowy przenoszącej prawa autorskie jest utwór jako wytwór niematerialny, a nie jego nośnik. Powyższe powoduje odrębne prawo własności do nośnika, który ucieleśnia utwór wobec samych autorskich praw majątkowych do utworu. Nie można tych pojęć utożsamiać.

Ważnym zaznaczenia jest również fakt, że przeniesienie autorskich praw majątkowych nie powoduje automatycznego zbycia praw osobistych, które to są niezbywalne. Natomiast, autorskie prawa majątkowe zbywane są na polach eksploatacji wyraźnie wymienionych w umowie przenoszącej oraz polach eksploatacji znanych w chwili jej zawarcia.

Autorskie prawa majątkowe może zbyć oczywiście twórca (tj. ich posiadacz pierwotny) oraz ich dalszy nabywca, chyba że twórca wyłączył w umowie możliwość dalszego zbycia przenoszonych praw.

Konstruując umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych pamiętać należy o tym, że nieważna jest umowa w części przenoszącej wszystkie utwory lub wszystkie utwory danego rodzaju od tego samego twórcy, które mają powstać w przyszłości. Możliwe jednak jest zawarcie umowy przenosząc autorskie prawa majątkowe, co do utworu na zamówienie, tj. o określonej specyfice mającego powstać w przyszłości.

Zbycie autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, a umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Autor:
mec. Mariola Połeć

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..