fbpx
       

Kolejna pułapka fiskusa na podatników? Czym jest biała lista podatników VAT?

Szef Krajowej Informacji Skarbowej od 1 września 2019 r. zakłada kolejną „pętlę na szyję” podatnikom w postaci wykazu prowadzonego w formie elektronicznej zawierającego dane o:
– podmiotach, które nie zostały zarejestrowane do celów VAT lub wykreślone z rejestru przez szefa KAS;
– podmiotach, które zostały zarejestrowane jako podatnicy „VAT czynni”, „VAT zwolnieni” bądź ich rejestracja do celów podatku VAT została przywrócona przez szefa KAS.

Biała lista podatników VAT będzie zawierać również numery rachunków rozliczeniowych, z których korzystają przedsiębiorcy.

W przypadku gdy podmiot dokona płatności na rachunek, który nie będzie znajdować się na liście, nie będzie mógł ująć takich wydatków w kosztach podatkowych. Taka sankcja dotyczy płatności powyżej 15 tys. zł.

Odpowiedzialność solidarna nabywcy? Czy to nie przesada?

W przypadku płatności na zły rachunek bankowy, nieznajdujący  na białej liście podatników VAT, nabywca dokonujący wpłaty na rachunek dostawcy towarów bądź usług odpowie solidarnie z dostawcą za zaległość podatkową w VAT przypadającą proporcjonalnie na realizowaną transakcję.

W praktyce oznacza to, że jeżeli kupujący omyłkowo dokona przelewu na 15 tys. zł
np. na stary rachunek bankowy, którego nie ma na białej liście szefa KAS, nie dość, że poniesie sankcję w postaci niemożliwości ujęcia wydatków w kosztach uzyskania przychodów to jeszcze odpowie solidarnie za nieswoje zaległości podatkowe w VAT. Moim zdaniem, działanie MF jest niezgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego w świetle
art. 2 Konstytucji RP.

Należy zadać pytanie, dlaczego podatnik, który nie ma żadnego wpływu na regulowanie zobowiązań publicznoprawnych przez dostawcę, ma odpowiadać za jego zobowiązania podatkowe? Pokazuje to, że w polskich przepisach podatkowych doszliśmy do schizofrenii legislacyjnej. Podatnik będzie mógł uniknąć sankcji jedynie w przypadku złożenia stosownego zawiadomienia Naczelnika US w ciągu 3 dni od daty dokonania „niewłaściwego” przelewu bądź wykorzystania mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

Powyższe sankcje wchodzą z dniem 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że podatnicy mają kilka miesięcy na dostosowanie swoich systemów księgowych oraz systemów płatności do powyższych przepisów, aby nie narazić się na dotkliwe sankcje skarbowe.

Pętla na szyi podatników c.d.n.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..