fbpx
       

Ponownie ruszył bieg terminów procesowych

Z dniem 16 maja 2020 r. został uchylony art. 15zzs ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie którego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych w sprawach wskazanych w ustawie, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Zgodnie z przyjętą nowelizacją ww. ustawy od dnia 23 maja 2020 r. zawieszone terminy biegną dalej, a terminy które nie rozpoczęły biegu rozpoczynają swój bieg.

Należy wskazać, iż już obecnie pojawiają się różne interpretacje przyjętej ustawy i sposobu liczenia terminów. Pojawiające się obecnie wątpliwości dotyczą zwłaszcza zawieszonych terminów, które rozpoczęły swój bieg przed 31 marca 2020 r., dlatego tez każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie,  a ponadto należy zwrócić uwagę, że nie warto jest czekać do ostatniego dnia terminu zwłaszcza, iż wobec niejednoznacznej treści przepisów sądy mogą przyjmować odmienne koncepcje liczenia biegu terminu.

pobierz PDF:

 

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..