fbpx
       

IP Box – ulga, z której boją się korzystać przedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu skomercjalizowanej własności intelektualnej (IP Box).

Ustawodawca zezwolił tym najbardziej innowacyjnym, na zastosowanie 5% stawki podatkowej zarówno na gruncie CIT, jak i PIT. Co do zasady, z IP Boxa może skorzystać każdy przedsiębiorca, pracujący nad nowym produktem bądź usługą, planujący wprowadzenie tego produktu/usługi do obrotu i będącymi kwalifikowanym IP. Przedsiębiorca może również skorzystać z IP Boxa, jeżeli nabędzie kwalifikowane IP, a później odpowiednio je rozwinie bądź ulepszy. Branże, które mogą na tym najbardziej skorzystać to branża IT, farmaceutyczna, biotechnologiczna, spożywcza, energetyka – OZE, zbrojeniowa, medyczna, czy zabawkarska. Z doświadczeń Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy wynika, że istnieje stosunkowo niska świadomość wśród przedsiębiorców o istnieniu takowej ulgi. Większość przedsiębiorców jest przekonana o braku możliwości zastosowania IP Boxa, bądź nieistotnych oszczędnościach podatkowych, tym samym rezygnują z wdrożenia. Problemem są też techniczne aspekty, a przede wszystkim prawidłowe wyliczenie dochodu z kwalifikowanego IP. Dopiero rozmowa z przedsiębiorcą i wstępny audyt często zmienia podejście firmy do potencjalnie wdrażanej ulgi. Odstraszać może prawidłowa ewidencja IP Boxa z racji potencjalnego ryzyka zastosowania standardowej stawki podatkowej.

 

Stanowisko organów podatkowych – prawidłowa ewidencja IP Boxa

Jak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia
2 kwietnia 2019 r. sygnatura 0112-KDIL3-3.4011.1.2019.2.AA, szczegółowy rejestr przychodów i kosztów kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (KPWI) zawierający: nr i datę dokumentu księgowego wraz z wyszczególnieniem kwoty przychodu i kosztu określonego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, nie jest wystarczający do spełnienia wymogów z art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT. Konieczne jest więc o wiele szersze tj. kumulatywne spełnienie wymogów ewidencyjnych narzuconych przez ustawodawcę zgodnie z art. 30cb ustawy o PIT (odpowiednio 24e ustawy o CIT).

 

Zdaniem Ministerstwa Finansów

W projektowanych objaśnieniach do przepisów o IP Box z dnia 12 kwietnia 2019 r., Ministerstwo Finansów informuje, że przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencyjnego opodatkowania. Ministerstwo podnosi jednak, że podmioty prowadzące księgi rachunkowe powinny dokonać odpowiednich zmian w polityce rachunkowości, jak również ewidencji księgowej.
W przypadku podatników nieprowadzących ksiąg rachunkowych, MF sugeruje przygotowywanie comiesięcznego arkusza kalkulacyjnego sporządzonego
w sposób kumulatywny, który potwierdza poniesione wydatki na wyodrębnione kwalifikowane IP.

 

Podsumowanie

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi powinni w sposób uważny przeanalizować skutki podatkowe wdrożenia IP Boxa, aby nie narazić się na wyższe opodatkowanie ze strony fiskusa. Prawidłowa ewidencja oraz właściwe przyporządkowanie kosztów i przychodów kwalifikowanego IP, a co za tym idzie wyliczenie dochodu kwalifikowanego są niezbędne, aby uniknąć późniejszych problemów z organami skarbowymi.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..