fbpx
       

Sukces kancelarii BBS. Wygrana ze Skarbem Państwa w sporze o zwrot zabezpieczonych należności

Klient kancelarii BBS został poszkodowany bezprawnym działaniem komornika, za co odpowiedzialność poniósł Skarb Państwa. Sprawę prowadził Jan Sakławski, radca prawny, partner kancelarii.

Klient kancelarii był sporze z jednym ze swoich doradców. Doradca ten uzyskał w toku postępowania postanowienie o zabezpieczeniu co doprowadziło do zajęcia przez komornika znaczących środków na rachunku bankowym klienta. Po prawomocnym oddaleniu powództwa i upadku zabezpieczenia okazało się, że środki nie zostały prawidłowo zabezpieczone, lecz zostały bezprawnie wypłacone domagającemu się zabezpieczenia doradcy. Klient zdecydował się dochodzić odszkodowania bezpośrednio od Skarbu Państwa odpowiadającego solidarnie za szkody spowodowane przez komorników.

Reprezentująca Skarb Państwa Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej argumentowała, że roszczenie przedawniło się, ponieważ pozew powinien zostać wniesiony, w momencie, gdy klient dowiedział się o nieprawidłowościach popełnionych przed komornika. Sąd odrzucił tę argumentację wskazując, że nie istnieje prawna możliwość dochodzenia roszczeń od komornika dysponującego wykonalnym tytułem zabezpieczenia, w związku z czym bieg przedawnienia nie zaczął biec do momentu upadku zabezpieczenia i powstania obowiązku zwrotu środków zajętych przez komornika.

W opisywanej sprawie sąd nie miał wątpliwości, że SP ponosi odpowiedzialność i zasądził całą dochodzoną należność

Wyrok nie jest prawomocny.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..