fbpx
       

Sukces Klienta kancelarii: Sąd stwierdził, że przekształcenie działalności gospodarczej prezesa Drutexu w spółkę kapitałową bez zgody małżonki było nieważne

Leszek Gierszewski, Prezes Drutex S.A., wiodącego producenta okien przekształcił prowadzoną przez siebie jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością G Inwestycje sp. z o.o. Zrobił to jednak bez wiedzy i zgody żony – Grażyny Gierszewskiej, z którą pozostaje od kilku miesięcy w sporze dotyczącym m.in. rozdzielności majątkowej oraz spółki Drutex S.A. i akcji tej spółki, będących częścią majątku wspólnego. Co istotne, w drodze przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową Leszek Gierszewski próbował również przenieść z majątku wspólnego małżonków istotne jego składniki, jak nieruchomości czy akcje spółki Drutex S.A. do nowo założonej spółki.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I Co 112/19) udzielił zabezpieczenia roszczeń Grażyny Gierszewskiej o stwierdzenie nieważności przekształcenia i złożonych przez Leszka Gierszewskiego oświadczeń uznając za uprawdopodobnione, że na przekształcenie niezbędna była zgoda małżonki Grażyny Gierszewskiej i w braku tej zgody do przekształcenia nie doszło. W związku z tym na czas procesu Sąd nałożył na spółkę G Inwestycje oraz samego Leszka Gierszewskiego szereg zakazów i nakazów w zakresie (i) zbywania przez G Inwestycje nieruchomości i akcji Drutex S.A., (ii) przekształceń w ramach G Inwestycje, (iii) zbywania udziałów G Inwestycje.

Zagroził również Leszkowi Gierszewskiemu i spółce G Inwestycje obowiązkiem zapłaty 1 mln zł w przypadku naruszenia tych zakazów.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, podobnie jak inne postanowienia sądów zapadłe dotychczas, nie kończą sporu dotyczącego majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzą m.in. akcje Drutex S.A. Sprawy dotyczące zarówno majątku, jak i samej spółki nadal są w toku i w najbliższym czasie będą rozpoznawane przez sądy w Słupsku i Gdańsku.

Grażynę Gierszewską w tym postępowaniu reprezentuje zespół prawników z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy kierowany przez radców prawnych Krzysztofa Brysiewicza oraz Wojciecha Bokinę  i wspierany przez radcę prawnego Piotra Bordakiewicza oraz apl. radc. Bartosza Knyt.

 

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..