fbpx
       

Sukces Klienta Kancelarii!

Sąd II Instancji umorzył postępowanie karne.

Klientowi Kancelarii – dyrektorowi jednej z publicznych instytucji – przedstawiono zarzuty dotyczące nieprawidłowego wykonywania obowiązków jako funkcjonariusz publiczny, w tym między innymi wystawienia dokumentów poświadczających nieprawdę, a mających znaczenie prawne (m.in. z art. 271 § 1 KK). Chodziło o rzekome, wielokrotne fałszowanie danych zawartych w dokumentacji tej instytucji, który to proceder trwać miał prawie rok.

Sąd I Instancji podzielił w całości stanowisko prokuratury i skazał Klienta za przypisane mu przestępstwa. Oprócz kary  grzywny, orzeczono także bardzo dolegliwy dla dyrektora  środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego w instytucjach publicznych.

Od powyższego wyroku adw. Bartłomiej Pietruszka wywiódł apelację, w której domagał się skontrolowania ww. Wyroku przez Sąd odwoławczy. Zarzucił Wyrokowi, że ustalenia Sądu I Instancji są dowolne i nie mają oparcia w zgromadzonych dowodach.

Po trwającym 6 lat postępowaniu karnym zapadł prawomocny Wyrok korzystny dla Klienta. Sąd Okręgowy przychylając się do stanowiska adw. Bartłomieja Pietruszki dostrzegł i potwierdził, że faktycznie brak jest podstaw do skazania dyrektora za szereg zarzucanych mu czynów i w konsekwencji wyeliminował szereg zachowań z opisu czynu, który początkowo przypisano oskarżonemu.

W takiej sytuacji, wobec uznania przez Sąd II Instancji, że w sprawie można mówić jedynie o drobnych błędach dyrektora, odmówił jego skazania, poprzestając na warunkowym umorzeniu postępowania karnego w całości, co oznacza, że Klient nie figuruje w rejestrze osób skazanych i nie został pozbawiony prawa wykonywania funkcji publicznych oraz nie poniesie jakiejkolwiek kary.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..