fbpx
       

Sukces Klienta kancelarii – wstrzymanie wykonania decyzji nakładającej obowiązek zwrotu środków

W jednej z takich spraw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków finansowych w łącznej wysokości ponad miliona złotych.

Klient kancelarii, spółka branży owocowej, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję nakładającą na niego obowiązek zwrotu całości przyznanej mu pomocy finansowej, obliczonej przez organ na kwotę ponad 1 mln zł. Jednocześnie w skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania przedmiotowej decyzji w całości. Na poparcie tego wniosku, spółka przedłożyła niezbędne dokumenty księgowe i finansowe, a także przedstawiła obszerne wyjaśnienia celem wykazania, że wyegzekwowanie całego zobowiązania wiązać się będzie z poważnym ryzykiem regulowania swoich bieżących zobowiązań finansowych oraz utraty płynności, a także miejsc pracy dla lokalnych pracowników sezonowych.

Sąd wydał postanowienie w przedmiocie wstrzymania zaskarżonej decyzji, w pełni podzielając argumentację spółki. Wskazał, że z uzasadnienia złożonego wniosku wynika, iż wykonanie zaskarżonej decyzji będzie skutkować trudną sytuacją materialną po stronie skarżącej, a ponadto może spowodować ciężkie i nieodwracalne konsekwencje, których spółka nie byłaby w stanie odwrócić nawet w razie uwzględnienia skargi. W treści postanowienia podkreślono, że „argumentacja Skarżącej jest słuszna i w ocenie Sądu stanowi przesłankę umożliwiającą zastosowanie tymczasowej ochrony w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji”.

Klienta Kancelarii w tym postępowaniu wspierali radca prawny Krzysztof Brysiewicz, radca prawny dr Magdalena Porzeżyńska oraz aplikantka adwokacka Małgorzata Woźniak.

W sprawach o zwrot dofinansowania problemem dla beneficjentów często nie jest, czy wygrają sprawę, ale czy w ogóle dotrwają do jej końca. Postępowania zwrotowe z reguły prowadzone są bardzo długo, a już w momencie wydania decyzji o zwrocie w II instancji dla organów otwiera się możliwość prowadzenia egzekucji. W tej sytuacji jedynym ratunkiem dla beneficjentów pozostaje wstrzymanie wykonania decyzji o zwrocie. Do tej pory takie postanowienia sądy administracyjne wydawały stosunkowo rzadko prezentując raczej dosyć konserwatywną linię, w ostatnim czasie można jednak zauważyć bardziej racjonalne podejście uwzględniające realne i dotkliwe konsekwencje dla beneficjentów natychmiastowego zwrotu środków – komentuje dr Magdalena Porzeżyńska.

Bardzo często zwrot środków dotyka podmioty, które stosunkowo niedawno zakończyły projekt ponosząc istotne wydatki inwestycyjne na jego wykonanie. W takiej sytuacji konieczność zwrotu środków, z których duża część tych wydatków została pokryta, prowadzi do radykalnego zaburzenia cash flow w przedsiębiorstwie i w konsekwencji do upadłości firmy. Nie trzeba dodawać, że ta sytuacja nie tylko uniemożliwia przedsiębiorcy obronę w postępowaniu sądowo-administracyjnym, ale prowadzi również do zakończenia samego projektu finansowanego ze środków publicznych. Dobrze, że sądy administracyjne dostrzegają konsekwencje z którymi wiąże się dla przedsiębiorców natychmiastowy zwrot dotacji – zauważa Krzysztof Brysiewicz.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..